ⓘ Free online encyclopedia. Did you know?

Mykolas Gadliauskas

Mokėsi Skirsnemunės vidurinėje mokykloje, akordeonu griežti mokė muzikos mokytojas Benediktas Vasiliauskas. 1961–1965 m. choro dirigavimo mokėsi Kauno Juozo Gruodžio muzikos technikume dėst. Jonas Januškevičius. 1965–1972 m. choro dirigavimo stud ...

Emerikas Gailevičius

Sūnus Stasys Gailevičius. Mokėsi Rietavo muzikos mokykloje, Varšuvos muzikos instituto kontraboso, kapelmeisterių, kompozicijos klasėse, Maskvos konservatorijos S. Tanejevo kompozicijos klasėje. Griežė kariniame orkestre Rygoje, Zimino operos tea ...

Adelė Nezabitauskaitė-Galaunienė

Adelė Nezabitauskaitė-Galaunienė d. Baidotuose, Gintališkės valsčius, Telšių apskritis, Kauno gubernija – 1962 m. balandžio 25 d. Kaune) – Lietuvos dainininkė, muzikos mokytoja, dirigentė.

Juozas Gavenauskas

Mokėsi Kauno IV-ojoje vidurinėje mokykloje, dalyvavo Kauno berniukų chore nuo pat jo įkūrimo. Iš vidurinės m – los 10-klasės perėjo į J. Gruodžio aukštesniąją muz. mokyklą mokytis chorinio dirigavimo. Ją baigęs 1970 m. įstojo į LSSR konservatorij ...

Guoda Gedvilaitė

Užaugo Druskininkuose. Ten baigė Druskininkų M.K. Čiurlionio muzikos mokyklą, mokytoja Olga Skairienė. 1999 m. baigė Lietuvos muzikos akademiją, mokytoja Veronika Vitaitė. 2001 m. baigė Muzikos ir vaizduojamojo meno aukštąją mokyklą Frankfurte pr ...

Valentinas Gelgotas

1971 m. Baigė Kauno J. Naujalio meno mokyklą, 1976 m. baigė Lietuvos konservatorijos L. Survilos klasę. 1977–1980 m. studijavo Maskvos konservatorijos asistentūroje stažuotėje. Nuo 1988 m. Lietuvos konservatorijos (dab. Lietuvos muzikos ir teatro ...

Julius Geniušas

Tėvai Rimas Geniušas ir Irena Žemaitytė-Geniušienė, brolis Petras Geniušas. Mokėsi Nacionalinėje M.K. Čiurlionio menų mokykloje. 1986 m. baigė Lietuvos konservatorijos J. Aleksos klasę. Nuo 1986 m. Kauno muzikinio teatro dirigentas, nuo 1990 m. v ...

Jakovas Ginzburgas

Brolis Grigorijus Ginzburgas. Baigęs Maskvos konservatorijos A. Goldenveizerio klasę ir aspirantūrą 1930–1945 m. joje dėstė. Nuo 1945 m. gyveno Vilniuje. 1945–1949 m. Vilniaus konservatorijos dėstytojas, 1946–1949 m. Specialiojo fortepijono kated ...

Ona Glinskaitė

1965 m. baigė Leningrado konservatoriją. 1965–1980 m. Leningrado Kirovo operos ir baleto teatro solistė. 1983–1995 m. dėstė Lietuvos muzikos akademijos iki 1992 m. Lietuvos konservatorija Klaipėdos fakultetuose, nuo 1995 m. Klaipėdos universiteto ...

Stepas Graužinis

1916 m. tėvams grįžus į tėviškę, pradėjo lankyti Pusnės Molėtų raj. pradžios mokyklą ir pas mokytoją Bronių Urbonavičių mokytis smuikuoti. Vėliau vargonuoti mokėsi pas Giedraičių miestelio vargonininką Antaną Makačiną. Metus pasimokęs, savarankiš ...

Kęstutis Grybauskas

Žmona Liuda Grybauskienė. 1956 m. baigė Lietuvos konservatorijos S. Vainiūno fortepijono klasę. 1956–1960 m. Lietuvos operos ir baleto teatro koncertmeisteris. 1960–1962 m. dėstė Vilniaus J. Tallat Kelpšos muzikos mokykloje. Nuo 1962 m. Lietuvos ...

Liuda Grybauskienė

Vyras Kęstutis Grybauskas. 1958 m. baigė Lietuvos konservatorijos S. Vainiūno fortepijono klasę. 1954–1960 m. Lietuvos konservatorijos koncertmeisterė. 1960–1963 m. Vilniaus pedagoginio instituto dėstytoja, 1963–1968 m. Vilniaus J. Tallat Kelpšos ...

Algis Gricius

Tėvas Augustinas Gricius, brolis Jonas Gricius, sesuo Laima Griciūtė, brolis Kastytis Gricius. 1958 m. baigė Lietuvos konservatorijos A. Livonto klasę, 1960 m. Maskvos konservatorijos aspirantūrą. 1972–1973 m. stažavo Budapešto F. Listo muzikos a ...

Gehamas Grigorianas

Pirmoji žmona Irena Milkevičiūtė, duktė Asmik Grigorian. Po skyrybų vedė rusų baleriną Valeriją, su kuria susilaukė sūnų Tigrano ir Vartano. 1977 m. baigė Jerevano konservatoriją. 1976–1978 m. ir nuo 1988 m. Jerevano operos ir baleto teatro solis ...

Regina Grigorovaitė

1941–1944 m. mokėsi Valstybės teatro Baleto studijoje Kaune. 1944–1966 m. Lietuvos operos ir baleto teatro artistė. 1969–1970 m. dėstė Vilniaus aukštojo sportinio meistriškumo mokykloje. 1971–1973 m. Lietuvos kino studijos režisieriaus asistentė, ...

Jelena Grišvina

1979 m. baigusi Permės choreografijos mokyklą šoko Žemutinio Naugardo operos ir baleto teatre. Nuo 1984 m. Lietuvos operos ir baleto teatro nuo 1998 m. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras solistė. Nuo 1995 m. Vilniaus baleto mokykloje ...

Jonas Grubliauskas

Muzikos pradmenis gavo iš Raseinių bažnyčios vargonininko F. Šilkaičio. 1959–1961 m. vargonininkavo Žeimelio ir Pociūnėlių parapijose. 1961–1962 m. mokėsi vienų metų chorvedžių kursuose prie Panevėžio muzikos mokyklos. 1962–1964 ir 1967–1969 m. c ...

Antanas Grudzinskas

Muzikos mokėsi pas Saločių vargonininką P. Ladygą, dalyvavo Klojimų vakaruose, kur pirmą kartą teko diriguoti ir chorui. Vienus metus pasimokęs Kauno suaugusiųjų gimnazijoje, 1924 m. įstojo į Klaipėdos muzikos mokyklą ir mokėsi fagoto klasėje dės ...

Kazys Gutauskas

1939 m. baigė Kauno konservatoriją, mokytojas Orestas Marinis ir E. Vilingas. 1939–1941 m. Valstybės teatro, 1941–1944 m. Vilniaus operos trupės, 1944–1964 m. Lietuvos operos ir baleto teatre solistas. 1964–1988 m. dėstė Vilniaus J. Tallat Kelpšo ...

Antanas Ilčiukas

Pas Antazavės ir Dusetų vargonininkus išmokęs vargonuoti, 1920–1924 m. vargonininkavo ir vadovavo chorams Daugailiuose ir Kriaunose. Ten susipažino su pedagogu K. Kiela, kuris jaunuolį parengė eksterno egzaminams iš bendrojo lavinimo disciplinų. ...

Bronius Jakubauskas

Vietos mokytojo M. Danilevičiaus padedamas, Kaune eksternu išlaikė egzaminus iš progimnazijos kurso. Pas vietos vargonininką pramokęs muzikos, 1919–1922 m. Kauno muzikos mokykloje pas Juozą Naujalį mokėsi vargonuoti ir chorvedybos. Kitas discipli ...

Ramutė Janavičiūtė-Kantoravičienė

1938–1944 m. mokėsi Valstybės teatro Kaune 1941–1944 m. Kauno didysis teatras baleto studijoje, mokytojai Marija Juozapaitytė, Bronius Kelbauskas, Fiodoras Lopuchovas. 1956–1957 m. stažavo Didžiajame teatre Maskvoje, mokytojai Marina Semionova ir ...

Gintaras Januševičius

Gintaras Januševičius – lietuvių pianistas, tarptautinių konkursų laureatas, aktyviai koncertuojantis Europoje ir už jos ribų.

Laima Jonutytė

Laima Jonutytė – Lietuvos operos solistė ir muzikos pedagogė. Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre debiutavo 1985 m. Larinos vaidmeniu P. Čaikovskio op. "Eugenijus Oneginas”. 1986 m. baigė asistentūrą Lietuvos muzikos akademijoje, staž ...

Petras Juknevičius

Tėvai ir brolis Juozas bolševikų ištremti į Sibirą. 1940–1941 m. Petras lankė muzikos kursus Panevėžyje dėstė M. Karka, A. Belazaras ir kt. 1945 m. įstojo į Vilniaus muzikos mokyklą mokytis dainuoti, bet netrukus sovietų suimtas už priklausymą po ...

Paulius Juodišius

Generolo J. Juodišiaus sūnus. Baigė Kauno Vytauto Didžiojo gimnaziją ir Muzikos mokyklą. 1950–1952 m. studijavo Lietuvos konservatorijoje A. Livonto klasėje. 1957 m. prof. J. Rabinovičiaus klasėje baigė Maskvos konservatoriją, 1962 m. jos aspiran ...

Marija Juozapaitytė

Vyras Bronius Kelbauskas. 1925–1929 m. lankė O. Dubeneckienės baleto studiją Kaune. 1934 m. tobulinosi M. Kšesinskajos baleto studijoje Paryžiuje. Nuo 1929 m. šoko Valstybės teatre. 1935–1939 m. jo baleto studijoje dėstė klasikinį šokį. 1944–1959 ...

Jonas Jurkūnas

Jonas Jurkūnas – lietuvių šiuolaikinės profesionaliosios muzikos kompozitorius. Jo muzikos stilius, kurio šaknys slypi džiazo estetikoje, išnaudoja labai skirtingus muzikinės kūrybos sluoksnius – nuo akademinės iki pop ir atsitiktinės muzikos. J. ...

Ričardas Kabelis

1982 m. baigė Lietuvos konservatorijos J. Juzeliūno klasę, 1983-1987 m. stažavo ir studijavo jos aspirantūroje. 1989 m. menotyros kandidatas. 1987-1990 m. dėstė Lietuvos konservatorijoje, 1990-1994 m. – Štutgarto aukštojoje muzikos mokykloje ir u ...

Irena Kalvaitytė

1944 m. baigė Kauno didžiojo teatro studiją. 1944–1965 m. Lietuvos operos ir baleto teatro solistė, 1968–2001 m. Vilniaus M. K. Čiurlionio meno mokyklos Choreografijos skyriaus nuo 1986 m. Vilniaus baleto mokykla klasikinio šokio pedagogė. Žymesn ...

Kristina Kanišauskaitė

1983–1991 m. mokėsi M. K. Čiurlionio meno mokykloje. Nuo 1991 m. Lietuvos operos ir baleto teatro solistė, nuo 2005 m. studijuoja choreografiją Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Sukūrė pagrindinius vaidmenis baletuose: M. Urbaičio "Acid Cit ...

Juozas Katelė

Mokėsi Panemunėlio pradžios mokykloje, 1897–1901 m. Rokiškio Rudolfo Lymano Liehmann vargonininkų mokykloje. 1901–1905 m. vargonininkavo ir vadovavo chorui bei orkestrui Panemunėlyje, slaptai statė lietuviškus veikalus ir pats juose vaidino. 1905 ...

Mečislovas Kymantas

1933–1939 m. mokydamasis Jonavos progimnazijoje, pramoko smuikuoti, dainavo chore – atlikdavo solo partijas. 1941 m. pradėjo mokytis Vilniaus mokytojų seminarijoje, griežė smuiku studentų simfoniniame orkestre. Prasidėjus Antrajam pasauliniam kar ...

Justinas Kudirka

Mokėsi Griškabūdžio bažnytkaimio mokykloje, vėliau – Marijampolės gimnazijoje ir Vilniaus mokytojų seminarijoje. 1907–1909 m. vargonuoti mokėsi pas Juozą Naujalį Kaune, giedojo Arkikatedros berniukų chore. Nuo 1909 m. vargonininkavo Vilniaus kuni ...

Vincentas Kuprys

1941 m. birželio 14 d. sovietiniai okupantai Kuprių šeimą ištrėmė į Sibirą. Nuo šeimos atskirtas tėvas Vincentas Kuprys lapkričio mėn. žuvo lageryje Krasnojarsko karšte, o motina Jadvyga su keturiais vaikais išvežta į Altajaus kraštą. 1947 m. J. ...

Tomas Ladiga

Mokėsi Anykščių J. Biliūno vidurinėje mokykloje. Baigė fortepijono klasę Anykščių vaikų muzikos mokykloje. Dainavo mokyklos vaikų, vėliau mišriame chore, grojo skudutininkų ansamblyje, pučiamųjų orkestre. 1980 m. jaunųjų dainininkų konkurso "Dain ...

Alfonsas Leonavičius

Baigė Kurklių vidurinę mokyklą, 1963 m. baigė Čiurlionio meno mokyklą, 1984–1986 m. dėstė joje. 1963–1982 m. šoko Lietuvos operos ir baleto teatre. Žymiausi mokiniai: Jurijus Smoriginas, Petras Skirmantas.

Abdonas Lietuvninkas

Sesuo smuikininkė Aldona Lietuvninkaitė-Andrėnienė. Nuo 1939 m. Kauno konservatorijoje mokėsi groti smuiku, vėliau studijavo mechaniką Vytauto Didžiojo universitete, bet pradėjęs dainuoti studijas nutraukė. Dainuoti mokėsi 1945–1948 m. Kauno kons ...

Viktorija Lipnickaitė

1936–1940 m. mokėsi Valstybės teatro baleto studijoje Kaune. 1942–1944 m. Vilniaus operos trupės baleto artistė, 1944–1965 m. Lietuvos operos ir baleto teatras solistė.

Aleksandras Livontas

Gimė Ukrainos mieste Charkove. 1930 m. kartu su tėvais persikėlė į Odesą. 1930–1937 m. mokėsi Piotro Stoliarskio muzikos mokykloje. 1937 m. įstojo į Odesos konservatoriją, pas tą patį legendinį profesorių Stoliarskį, užauginusį tokias pasaulines ...

Algirdas Ločeris

Tėvas Petras Ločeris, broliai Vytautas Ločeris, Laimutis Ločeris, sūnus Vidas Ločeris. Groti akordeonu išmoko savarankiškai. 1945–1946 m. kalėjo griežtojo režimo lageryje Kizmoje Archangelsko sritis, Rusija. 1975 m. eksternu baigė Vilniaus J. Tal ...

Vidas Ločeris

Tėvas Algirdas Ločeris. 1972 m. baigė Lietuvos konservatorijos E. Balsio kompozicijos klasę. Stažavo Maskvos konservatorijos asistentūroje, M. Čulakio klasėje, Lvovo konservatorijoje. 1972–1979 m. dėstė Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos aukštesniojoj ...

Gediminas Maciulevičius

1982 m. baigė Lietuvos konservatorijos V. Česo solinio dainavimo klasę. Nuo 1982 m. Kauno muzikinio teatro solistas, nuo 1995 m. dar ir vokalinio ansamblio "Baritonų trio" narys. 2001 m. Lietuvos teatro sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas. Sukūrė ...

Romas Makarevičius

Šiaulių vaikų muzikos mokykloje mokėsi griežti violončele mokyt. A. Zakaras. Vilniuje baigęs vidurinę mokyklą, 1973–1977 m. choro dirigavimo mokėsi Kauno J. Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje dėst. L. Januškienė. 1977–1982 m. choro dirigav ...

Arūnas Malikėnas

Dainuoti pradėjo berniukų chore "Ąžuoliukas". 1985 m. baigė Lietuvos konservatorijos V. Noreikos klasę. Nuo 1985 m. Lietuvos operos ir baleto teatro solistas, sukūrė daugiau kaip 40 vaidmenų. Dainavo stambių vokalinių instrumentinių kūrinių parti ...

Orestas Marinis

Baigė Romos muzikos akademiją. Dainavo Milano "La Scala" ir kituose Italijos teatruose. Gyveno Rusijoje. 1901 m. su italų trupe gastroliavo Vilniuje ir Kaune. Nuo 1905 m. Maskvoje reiškėsi kaip pedagogas. Nuo 1910 m. dėstė Rusų ir Bavarijos konse ...

Sabina Martinaitytė

Baigė Kauno Nemuno vidurinę mokyklą, 1987 m. baigė Lietuvos konservatoriją, mokytojos Giedrė Kaukaitė, Vlada Mikštaitė. Nuo 1987 m. Kauno muzikinio teatro solistė. Nuo 1990 m. Lietuvos konservatorijos dab. Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos ak ...

Rusnė Mataitytė

Tėvai Povilas Mataitis ir Dalia Mataitienė. 1986 m. baigė Maskvos Piotro Čaikovskio konservatoriją, 1988 m. jos asistentūrą stažuotę pas I. Bezrodną. 1988–1990 m. dėstė Čiurlionio meno mokykloje. 1990–1993 m. Getingeno Vokietija simfoninio ir kam ...

Vytautas Mikalauskas (1930)

Vytautas Mikalauskas – lietuvių kompozitorius, pianistas. Sūnus – aktorius Gintaras Mikalauskas. Sesuo – aktorė Romualda Mikalauskaitė-Zabarauskienė.

Mykolas Natalevičius

Mykolas Natalevičius – lietuvių kompozitorius, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojas, Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkas.