ⓘ Free online encyclopedia. Did you know?

Varšuvos geto sukilimas

Varšuvos geto sukilimas – Antrojo pasaulinio karo metu įvykęs ginkluotas žydų pasipriešinimas nacistinės Vokietijos bandymui sunaikinti Varšuvos getą okupuotoje Lenkijoje. Sukilimas truko nuo 1943 m. balandžio 19 d. iki gegužės 16 d. ir buvo numa ...

Nepriklausoma Kroatijos valstybė

Nepriklausoma Kroatijos valstybė – Antrojo pasaulinio karo laikų marionetinė valstybė, 1941–1943 m. pavaldi Italijai, 1943–1945 m. – Vokietijai. Buvo įkurta dalyje buvusios Jugoslavijos karalystės, kurią okupavo Ašies valstybės, teritorijos. NKV ...

Viši režimas

Viši Prancūzija arba Viši režimas – Prancūzijos vyriausybė per 1940–1944 m. Nacių okupaciją. Viši režimas buvo sukurtas po Prancūzijos pasidavimo Vokietijai 1940 m. birželio 22 d. Jis perėmė pavadinimą iš Viši miesto, kur persikėlė naujoji pavald ...

Heinkel He 111

Heinkel He 111 – Vokietijos bombonešis, suprojektuotas Zygfrido ir Valterio Giunterių XX a. 4-ojo dešimtmečio pradžioje sulaužant Versalio sutarties nuostatas. Šis lėktuvas, dažnai vadinamas "vilku avies kailyje", iš pradžių buvo vadintas krovini ...

Kriegsmarine

Kriegsmarine - oficialus Vokietijos Trečiojo Reicho karinio jūrų laivyno pavadinimas, naudotas nuo 1935 iki 1945 metų. Iki 1935 metų oficialus pavadinimas - Reichsmarine, po Antrojo pasaulinio karo susikūręs naujasis Vokietijos karinis jūrų laivy ...

Liuftvafė

Liuftvafė – nacistinės Vokietijos vermachto karinės oro pajėgos, veikusios nuo 1935 m. iki 1945 m. Liuftvafė pradėta organizuoti tais pačiais metais, kai Adolfas Hitleris atėjo į valdžią. Pagal Versalio sutartį Vokietija negalėjo turėti karinių o ...

Liuftvafės lauko divizija

Šios divizijos imtos kurti 1942 m. spalį, po pasiūlymo sustiprinti Vokietijos sausumos kariuomenę perkeliant dalį personalo iš kitų ginkluotųjų pajėgų tarnybų. Liuftvafės vadas H. Geringas pasiūlė alternatyvų sprendimą sukurti liuftvafės pėstinin ...

Messerschmitt Bf 109

žmonės, visi Messerschmitto lėktuvai skraidė su DB601 o nuo 1942 metų su DB605 varikliais. nemaišykit. Su Jumo skraidė Junkersai, o ne Messerschmittai Messerschmitt Bf-109, Me-109 arba Bf-109 – Antrojo pasaulinio karo naikintuvas, kurį 1934 m. su ...

MG 34

Maschinengewehr 34, MG 34 – Vokietijos kulkosvaidis, pradėtas gaminti ir patvirtintas 1934 m. ir pirmą kartą pradėtas tiekti armijos daliniams 1935 m. Tai buvo oru aušinamas kulkosvaidis, šaudantis 7.92×57 mm Mauser šoviniais. Šis ginklas buvo su ...

Tankų divizija (vermachtas)

Vermachto tankų divizija – nacistinės Vokietijos sausumos kariuomenės divizijų rūšis, sudaryta iš kelių rūšių kariuomenės dalinių, kurios pagrindinė smogiamoji jėga buvo tankai. Vermachto tankų diviziją sudarydavo vienas tankų ir du pėstininkų pa ...

V-2

V-2 – pirmoji pasaulyje skystuoju kuru varoma mažo nuotolio kovinė balistinė raketa, sukurta Vokietijoje Antrojo pasaulinio karo pradžioje. V-2 taip pat yra pirmasis žmonijos sukurtas aparatas, įskridęs į kosminę erdvę. Raketą pradėta kurti apie ...

Vyriausioji sausumos kariuomenės vadovybė (vermachtas)

Vyriausioji sausumos kariuomenės vadovybė – nacistinės Vokietijos sausumos kariuomenės vyriausioji vadovybė 1936–1945 m. Teoriškai OKH buvo pavaldi Vyriausiajai vermachto vadovybei. Po 1941 m. OKW de facto tiesiogiai vadovavo operacijoms Vakarų f ...

Vyriausioji vermachto vadovybė

Vyriausioji vermachto vadovybė – dalis Vokietijos ginkluotųjų pajėgų vadovybės Antrojo pasaulinio karo metais, vadovavusi vermachtui. Po 1941 m. OKW de facto tiesiogiai vadovavo operacijoms Vakarų fronte, o OKH vadovavo karo veiksmams Rytų fronte ...

2007 m. balandžio 18 d. Bagdado sprogimai

2007 m. balandžio 18 d. Bagdado sprogimai buvo serija teroristinių atakų, kurios vyko Irako sostinėje Bagdade, šiitų gyvenamame rajone, nužudę beveik 200 žmonių. "Sadriya" prekybos centras buvo beveik atstatytas po 2007 m. vasario 3 d. sprogdinim ...

2007 m. vasario 3 d. Bagdado sprogimai

Sprogimai, vykę 2007 m. vasario 3 d. Irako sostinėje Bagdade nusinešė 135 žmonių gyvybes ir sužeidė 339 civilius. Teroristinis aktas įvyko Bagdado turguje, kuomet sprogmenų, svėrusių apie toną, prikrautas sunkvežimis įsiveržė į žmonių minią. Nesk ...

Teroristinė ataka prieš Irako parlamentą (2007 m)

Teroristinis išpuolis prieš Irako parlamentą buvo įvykdytas 2007 m. balandžio 12 d. Bagdado ypač saugojamoje "Žaliojoje zonoje". Šioje zonoje įsikūrę parlamento rūmai, bei daug valdžios institucijų ir Jungtinių Valstijų ambasada. Sprogmenys buvo ...

Kinų–japonų karai

Japonija bijojo Rusijos ekspansijos į Šiaurinę Kiniją bei Korėją ir siekė užkariavimų remdamasi nacionalistine Meidži laikotarpio ideologija. Yi dinastija Korėjoje siekė išlaikyti tradicinį uždarumą ir vasalinius santykius su Kinija, kuri savo ru ...

Onino karas

Onino karas buvo 1467 - 1477 m. vykęs karas tarp Hosokavos Katsumoto ir Jamanos Sozeno klanų dėl šiogūno įpėdinio. Onino karo pagrindiniai vadai buvo Hosokava Katsumoto ir Jamana Sozenas.

Pirmasis Kinijos–Japonijos karas

Pirmasis Kinijos–Japonijos karas – karinis konfliktas tarp Kinijos ir Japonijos, visų pirma kilęs dėl įtakos sferos Korėjoje plėtimo.

Rusijos–Japonijos karas

Rusijos–Japonijos karas – 1904–1905 m. vykęs Japonijos ir Rusijos karas dėl Mandžiūrijos ir Korėjos kontrolės. Karas prasidėjo japonų antpuoliu prieš Port Artūrą 1904 m. vasario mėn. ir baigėsi Rusijos pralaimėjimu 1905 m. rudenį. Pagrindiniai ka ...

Antrasis Opiumo karas

Antrasis Opiumo karas − 1856−1860 m. vykęs D. Britanijos, Prancūzijos ir Kinijos karas. D. Britanija pasinaudojusi Kinijoje vykusiu pilietiniu karu Taipingų sukilimu, 1856 m. spalio mėnesį pradėjo Antrąjį Opiumo karą. 1857 m. į karą įsijungė Pran ...

Kinijos-Tarybų Sąjungos pasienio konfliktas

Kinijos-Tarybų Sąjungos pasienio konfliktas – 1969 m. kilusi virtinė Tarybų Sąjungos ir Kinijos kariuomenių susirėmimų, kurie vos nesibaigė karu tarp Kinijos Liaudies Respublikos ir Tarybų Sąjungos. Nesutarimai dėl sienos virto karine konfrontaci ...

Pirmasis opijaus karas

Pirmasis opijaus karas − 1839−1842 m. vykęs karas tarp Didžiosios Britanijos ir Kiniją tuo metu valdžiusios Čingų dinastijos. Įtampa tarp abiejų pusių kilo Kinijos valdžiai bandant sustabdyti britų į šalį gabenamą opijų. Tai peraugo į karinius ve ...

Mohi slėnio mūšis

Mohi slėnio mūšis, dar vadinamas Šajo upės mūšiu – 1241 m. balandžio 11 d. Vengrijoje vykęs mūšis tarp jungtinių Vengrijos karalystės, Tamplierių bei Teutonų pajėgų ir į Vakarų pusę įsiveržusios Mongolų imperijos kariuomenių. Mūšis pasibaigė vien ...

Mongolų invazija į Chorezmą

Mongolijos imperijos sienos su Chorezmidų imperija pradėjo ribotis mongolams užkariavus Kara Chitano chanatą. Chorezmidų imperiją valdęs Ala ad-Dinas Muhamadas II buvo neseniai užvaldęs dalį savo valstybės ir konfliktavo su Bagdado kalifu. Šachas ...

Civilių nereguliarioji gynybos grupė

Civilių nereguliarioji gynybos grupė – nereguliariosios kariuomenės dalinys Pietų Vietname, suformuotas iš Vietnamo etninių mažumų atstovų pagal JAV vyriausybės vykdytą Civilių nereguliariųjų gynybos grupių programą.

Laisvojo pasaulio karinės pajėgos

Laisvojo pasaulio karinės pajėgos – jungtinės pajėgos, kurias sudarė kelios valstybės, pasiuntusios savo karinius dalinius kovoti Vietnamo kare padedant JAV ir Pietų Vietnamui. Šios dvi valstybės į FWMF neįėjo.

Taivano dalyvavimas Vietnamo kare

Taivano dalyvavimas Vietnamo kare – Taivanas Vietnamo kare palaikė Pietų Vietnamą. Abi šios valstybės buvo antikomunistinės, kovojusios prieš glaudžiai susijusius komunistinius priešininkus – Kinijos Liaudies respubliką ir Šiaurės Vietnamą. Vietn ...

Tunelių žiurkės

"Tunelių žiurkės" – JAV, Australijos ir Naujosios Zelandijos kareiviai, kurie Vietnamo karo metu požemiuose vykdė paieškos ir naikinimo užduotis. Vėliau, Afganistano karo metu, panašios Tarybinės Armijos kareivių grupės buvo naudojamos ir Afganis ...

Vietnamo karas

Vietnamo karas – karų už Vietnamo nepriklausomybę, o vėliau ir suvienijimą grandinė, kuri tęsėsi nuo 1940 m. vasario iki 1975 m. Pats garsiausias karas šioje karų virtinėje yra karas su JAV.

Vietnamo karo veteranų memorialas

Vietnamo karo veteranų memorialas tai nacionalinis karo memorialas Jungtinių Valstijų sostinėje Vašingtone. Paminklas yra skirtas pagerbti JAV ginkluotąsias pajėgas, kovojusias Vietnamo kare, karius, žuvusius tarnyboje Vietname bei Pietryčių Azij ...

Vietnamo reindžeriai

Vietnamo reindžeriai – buvusios Vietnamo respublikos ginkluotųjų pajėgų reindžeriai. Buvo apmokyti JAV žaliųjų berečių ir reindžerių, vykdė paieškos ir naikinimo užduotis priešo teritorijoje. Pradžioje jie buvo pėstininkų batalionų ketvirtosios k ...

Austrijos-Prūsijos karas

Austrijos-Prūsijos karas, arba Vokietijos karas, Prūsijos ministro - prezidento Otto von Bismarcko 1866 m. išprovokuotas karinis konfliktas, trukęs septynias savaites. Kilo Bismarckui siekiant sumenkinti Austrijos įtaką vokiečių žemėse ir taip el ...

Balkanų karai

Balkanų karai buvo du karai pietryčių Europoje 1912–1913, kurių metu Osmanų imperija prarado beveik visas savo valdas Europoje.Balkanų Lyga iš pradžių užkariavo Osmanų imperijos valdomą Makedoniją ir didžiąją Trakijos dalį, o vėliau buvę sąjungin ...

Antrasis Balkanų karas

Antrasis Balkanų karas – trumpas karas 1913 m. birželio 29 – liepos 29 d. tarp Bulgarijos ir jos Pirmojo Balkanų karo sąjungininkių Serbijos, Graikijos ir Juodkalnijos. Prie jų prisidėjo Rumunija ir Osmanų imperija. Bulgarija karą pralaimėjo. Ter ...

Pirmasis Balkanų karas

Pirmasis Balkanų karas – karas vykęs 1912 m. spalio mėn. 9 d. – 1913 m. gegužės mėn. 30 d. tarp Balkanų lygos ir Osmanų imperijos. Karo priežastis buvo Serbijos, Bulgarijos, Graikijos ir Juodkalnijos siekis išplėsti savo teritoriją. Karas baigėsi ...

Danijos karas

Danijos karas – karas tarp Danijos ir Prūsijos-Austrijos koalicijos dėl Šlėzvigo ir Holšteino paveldėjimo teisės. Šis karas buvo vienu iš pirmųjų žingsnių, kurie sustiprino Prūsijos galią Vokietijoje. Pretekstas karui kilo 1863 metais priėmus Dan ...

Danijos-Didžiosios Britanijos karas

Danijos-Didžiosios Britanijos karas arba Kanonierių karas – Napoleono karų dalis. Prasidėjo 1807 metų rugpjūčio 16, kai baiminantis, jog neutrali Danija gali prisidėti prie Napoleono I rengiamos kontinentinės blokados, Jungtinė Karalystė išlaipin ...

Anglijos-Ispanijos karas (1585–1604)

Anglijos-Ispanijos karas – karinis konfliktas, vykęs nuo 1585 m. iki 1604 m. tarp Anglijos ir Ispanijos dėl įtakos tarptautinėje prekyboje ir Nyderlandų nepriklausomybės. Konfliktas įsiplieskė Anglijos kariniams laivams įplaukus į Ispanijos Nyder ...

Dešimties dienų karas

Dešimties dienų karas, dar vadinamas Slovėnijos karu, buvo trumpas karinis konfliktas, vykęs 1991 metais tarp Slovėnijos ir Jugoslavijos, po to, kai Slovėnija paskelbė nepriklausomybę.

Kosovo karas

Kosovo karu arba Kosovo konfliktu vadinami vienas po kito sekantys ir kartais persidengianys laike kariniai konfliktai Kosove nuo 1999 m. kovo 24 d. iki 1999 m. birželio 10 d. tarp JAV vadovaujamos NATO koalicijos ir Jugoslavijos Federacinės Resp ...

Kroatijos nepriklausomybės karas

Kroatijos nepriklausomybės karas – karas, vykęs 1991–1995 m. tarp serbų dominuojamai Jugoslavijos vyriausybei pavaldžios Jugoslavijos Liaudies Armijos, kurią palaikė Kroatijos serbai, ir Kroatijos vyriausybės. Kroatija buvusi Jugoslavijos sociali ...

1497 m. kornų sukilimas

1497 m. kornų sukilimas – karinis sukilimas, vykęs nuo 1496 m. iki 1497 m. pietinėse Anglijos teritorijose. Neramumai prasidėjo tuometiniam Anglijos karaliui Henrikui VII pakėlus mokesčius, kurie buvo skirti finansuoti kariniams veiksmams prieš Š ...

Karaliaus Filipo karas

Karaliaus Filipo karas – karinis konfliktas tarp dalies Šiaurės Amerikos indėnų genčių iš vienos pusės ir Naujosios Anglijos kolonistų anglų, taip pat jų indėnų sąjungininkų iš kitos pusės 1675–1678 m. Tai buvo vienas kruviniausių iš indėnų karų, ...

Pirmasis Anglijos-Olandijos karas

Pirmasis Anglijos-Olandijos karas oorlog) – karinis konfliktas, vykęs nuo 1652 m. iki 1654 m. tarp Anglijos ir Nyderlandų dėl įtakos tarptautinėje prekyboje. Konfliktą sukėlė Anglijos parlamento priimtas įstatymas Navigacijos aktai, leidęs įvežti ...

Kryžiaus žygiai

Kryžiaus žygiai – Vakarų Europos riterių karinės kampanijos, vykdytos XI–XVI a. Kryžiaus žygius skelbė arba laimino popiežius, jų tikslas buvo krikščionių ekspansija į kitatikių ir pagonių kraštus. Pirminiai deklaruojami kryžiaus žygių tikslai bu ...

Antiochijos kunigaikštystė

Antiochijos kunigaikštystė – kryžininkų įkurta valstybė, 1098–1268 m. gyvavusi Artimuosiuose Rytuose, dabartinėje pietų Turkijoje ir šiaurės Sirijoje. Sostinė – Antiochija.

Antrasis kryžiaus žygis

Antrasis kryžiaus žygis vyko nuo 1147 iki 1149 m. Žygį organizavo Prancūzijos karalius Liudvikas VII-asis ir Vokietijos karalius Konradas III-asis. Tarp jų buvo ir Šventosios Romos imperijos imperatorius Frydrichas I Barbarosa. Žygis surengtas si ...

Edesos grafystė

Edesos grafystė – kryžininkų valstybė, gyvavusi 1098–1144 m. Artimuosiuose Rytuose. Sostinė – Edesa. Grafystę I kryžiaus žygio metu įkūrė vienas jo vadų – Balduinas I. Jis tapo ir pirmuoju Edesos grafu. Grafystei priklausė teritorija į rytus nuo ...

Frankokratija

Frankokratija arba Latinokratija – Graikijos istorijos laikotarpis, prasidėjęs 1204 m. ir baigęsis XV a. Jo pradžią žymėjo Ketvirtasis kryžiaus žygis, kuomet subyrėjo Bizantijos imperija, ir jos teritorijoje Vakarų Krikščionys įsteigė daug savo k ...