ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 2

Jeruzalės apgultis

Jeruzalės apgultis – nuo 1187 m. rugsėjo 20 d. iki 1187 m. spalio 2 d. trūkusi Jeruzalės miesto apgultis, kurią vykdė sultono Saladino vadovaujama ajubidų kariuomenė po saracėnų pergalės Hatino mūšyje, ir miesto pasidavimas saracėnams. Jeruzalės ...

Jeruzalės karalystė

Jeruzalės karalystė – krikščionių karalystė Levante, įkurta 1099 m., po Pirmojo kryžiaus žygio. Ji egzistavo beveik du šimtmečius, kol mameliukai užėmė paskutinę jos valdą Akrą. Iš pradžių karalystė buvo tik per kryžiaus žygį užimtų miestų rinkin ...

Kipro karalystė

Kipro karalystė – krikščionių karalystė Kipro saloje, egzistavusi tarp 1192 ir 1489 m. Ji buvo valdoma prancūziškos kilmės Luzinjanų dinastijos. Nuo 1361 m. valdė ne tik Kipro salą bet ir keletą valdų Mažojoje Azijoje: Antaliją bei Koriką.

Pirmasis kryžiaus žygis

Pirmasis kryžiaus žygis buvo pirmasis pagal eilę iš daugelio Kryžiaus žygių, kuriais buvo siekiama užimti Šventąją Žemę. Apie pirmąjį žygį apginti musulmonų persekiojamus krikščionis ir išvaduoti Jeruzalėje esantį Jėzaus Kristaus karstą paskelbė ...

Septintasis kryžiaus žygis

Septintasis kryžiaus žygis arba Pirmasis Šv. Liudviko kryžiaus žygis – kryžiaus žygis, vykęs 1248–1254 m. Šį žygį organizavo ir jam vadovavo Prancūzijos karalius Liudvikas IX Šventasis. Kryžiaus žygio tikslas buvo padėti kryžiuočių valstybėms ir ...

Šeštasis kryžiaus žygis

Šeštąjį kryžiaus žygį 1227 m. paskelbė Šventosios Romos imperijos imperatorius Fridrichas II-asis, kuris tuo metu popiežiaus buvo ekskomunikuotas, tačiau tik kitais metais jis pradėtas rengti. Žygis buvo atidedamas dėl popiežiaus Grigaliaus IX-oj ...

Trečiasis kryžiaus žygis

Trečiasis kryžiaus žygis vyko nuo 1189 iki 1192 m. Žygį organizavo Popiežius Grigalius VIII-asis ir Popiežius Klemensas III-asis. Trečiajame kryžiaus žygyje dalyvavo keturi galingiausių Europos valstybių monarchai: Vokietijos imperatorius Frydric ...

Tripolio grafystė

Tripolio grafystė – kryžininkų valstybė, 1102–1289 m. gyvavusi Artimuosiuose Rytuose, dabartinėse Libano ir vakarų Sirijos žemėse. Sostinė – Tripolis.

Trylikos metų karas

Trylikos metų karas – karas vykęs 1454-1466 m. tarp Lenkijos ir Vokiečių ordino dėl Rytų Pamario ir Prūsijos žemių. 1454 m. kovo 6 d. Kazimieras Jogailaitis paskelbė ordino žemių prijungimo prie Lenkijos aktą. Karui progą davė 1454 vasario mėn. s ...

Napoleono karai

Napoleono karais vadinami karai, vykę Napoleonui Bonapartui valdant Prancūziją. Iš dalies jie pratęsė konfliktus, kilusius dėl Didžiosios Prancūzijos revoliucijos. Napoleono karų metu iš esmės pasikeitė Europos kariuomenės ir artilerijos sistemos ...

Tilžės taika

Tilžės taika – 1807 m. sudarytas taikos susitarimas tarp Prancūzų imperatoriaus Napoleono Bonoparto, Rusijos imperatoriaus Aleksandro I ir Prūsijos karaliaus Frydricho Vilhelmo III.

Prancūzijos-Prūsijos karas

Prancūzijos-Prūsijos karas, arba Vokiečių-prancūzų karas buvo 1870–1871 m. vykęs karinis konfliktas tarp Šiaurės Vokietijos sąjungos, kuriai vadovavo Prūsijos karalystė iš vienos pusės bei Antrosios Prancūzijos imperijos bei vėliau Trečiosios Pra ...

Septynerių metų karas

Septynerių metų karas vyko 1756–1763 metais Europoje ir jame dalyvavo visos galingiausios to meto Europos valstybės. Jame Didžiosios Britanijos, Prūsijos ir kelių smulkių Vokietijos valstybėlių sąjunga kovėsi su Austrijos, Prancūzijos, Rusijos, S ...

Tolesnis karas

Tolesnis karas, Karo tąsa – Suomijos ir Trečiojo Reicho karas prieš Sovietų Sąjungą, vykęs 1941 m. birželio 25 d. – 1944 m. rugsėjo 19 d. Sovietinėje ir rusų istoriografijoje vadinamas Didžiojo Tėvynės karo sovietų-Suomijos frontu. Vokietija savo ...

1-oji raitelių armija

1-oji raitelių armija – Raudonosios Armijos pirma suformuota raitelių armija, egzistavusi 1919–1921 m. Buvo viena pagrindinių galingų ir manevringų priemonių operatyviniams strateginiams uždaviniams spręsti. Pagal Pietų fronto revoliucinės karo t ...

2-oji raitelių armija

2-oji raitelių armija – Raudonosios Armijos raitelių armija, suformuota Pietvakarių fronto RKT įsakymu 1920 m. liepos 16 d. Tai buvo antra tokia armija, sukurta po 1-osios raitelių armijos. Armija suformuota F. Mironovo raitelių korpuso pagrindu. ...

Baltoji emigracija

Baltoji emigracija – didžiulės politinės emigracijos iš Rusijos bangos pavadinimas, atsiradusios 1917–1920 metais, Rusijos revoliucijos ir Rusijos pilietinio karo pasekoje. Skirtingais paskaičiavimais jų skaičius siekė nuo 2 iki 5 mln. žmonių. Ta ...

Imanto pulkas

Imanto pulkas – nacionalinis latvių dalinys, suformuotas 1918 m. rudenį Vladivostoke ir pavaldus Antantės kariuomenei (priklausė baltagvardiečių pusei.

Intervencija į Sibirą

Intervencija į Sibirą buvo japonų kariuomenės išsiuntimas į Rusijos Primorės regioną tarp 1918 ir 1922 m. Tai buvo viena iš Antantės intervencijų į Rusijos pilietinį karą, siekiant palaikyti Baltąją Armiją kovoje su bolševikų Raudonąja Armija.

Laisvoji teritorija

Laisvoji teritorija – 1919-1921 m. egzistavusi teritorija, kurią kontroliavo anarcho-komunistinės jėgos. Vietinė valdžia buvo laisvų tarybų ir komunų rankose. Šioje teritorijoje Rusijos pilietinio karo metais buvo bandoma sukurti anarchistinę vis ...

Latvių raudonieji šauliai

Latvių šaulių pulkai buvo pradėti formuoti I Pasaulinio karo pradžioje latvių savanorių iniciatyva. 1916 m. latvių šauliai sudarė 9 pulkus, dvi brigadas, apimančias 35 000 karių. 1917 m. juose dėl karo nesėkmių, Rusijos karinės vadovybės nesugebė ...

Revoliucinės karo tarybos lauko štabas

Revoliucinės karo tarybos lauko štabas – aukščiausiasis Raudonosios Armijos vyriausiosios vadovybės operatyvinio valdymo organas pilietinio karo metais.

Rusijos Pietūs

Rusijos Pietūs – valstybinis darinys Rusijos pietinėje dalyje, kuri pilietinio karo metais buvo valdoma baltagvardiečių Savanorių armijos, o vėliau – Rusijos Pietų ginkluotųjų pajėgų. Valdžia Rusijos Pietuose priklausė kariškiams, buvo paremta Ru ...

Sąjungininkų intervencija Rusijos pietuose

Sąjungininkų intervencija Rusijos pietuose – D. Britanijos, Prancūzijos ir Graikijos ginkluotųjų pajėgų įsikišimas į Rusijos pilietinį karą 1918–1920 m. Įsikišimo tikslas buvo padėti Rusijos pietinės dalies baltųjų pajėgoms kovoti su bolševikais, ...

Tarybų Latvijos armija

1918 m. gruodžio 8 d. RTFSR DVRA glavkomo direktyva № 436/ш buvo suformuota Latvijos kariuomenės armijos grupė Армейская группа войск Латвии, įėjusi į DVRA Vakarų armijos sudėtį. Pagal 1918 m. gruodžio 27 d. glavkomo direktyvą № 539/ш grupė Šiaur ...

Ukrainos nepriklausomybės karai

Ukrainos nepriklausomybės karai - ginkluoti konfliktai ukrainiečių etnografinėse žemėse, kilę siekiant sukurti Ukrainos valstybingumą, pakeisti šalyje nusistovėjusią tvarką. Prasidėjo po Rusijos Vasario Revoliucijos 1917 m. bei tęsėsi iki 1921-ųj ...

Visos Rusijos vyriausiasis štabas

Visos Rusijos vyriausiasis štabas, Vseroglavštabas – vienas iš dviejų svarbiausių Rusijos Raudonosios Armijos štabų pilietinio karo metais.

Kambrė mūšis (1918)

Kambrė mūšis buvo Šimto dienų puolimo metu Pirmajame pasauliniame kare vykęs mūšis, kuriame Pirmoji, Trečioji ir Ketvirtoji Britų armijos kovėsi prieš Vokietijos imperijos pajėgas. Mūšis vyko Kambrė mieste ir aplink jį 1918 m. spalio 8-10 d. Šiam ...

Somos mūšis

Somos mūšis, žinomas kaip Somos puolimas, vyko 1916 m. liepos-lapkričio mėn ir buvo vienas iš didžiausių Pirmojo pasaulinio karo mūšių. Dėl aukų skaičiaus šis mūšis laikomas viena iš kruviniausių karinių operacijų žmonijos istorijoje. Sąjunginink ...

Sovietų-Gruzijos karas

Sovietų-Gruzijos karas – 1921 m. vasario 15–kovo 17 d. vykusi sovietinė invazija į Gruziją, siekiant su Rusijos TFSR Raudonosios Armijos pagalba nuversti socialdemokratinę Gruzijos Demokratinės Respublikos vyriausybę ir įvedant šalyje bolševikų v ...

AK-47

AK-47 1947 года) – šturmo šautuvas sukurtas 1947 m. Sovietų Sąjungoje. Ginklas šaltojo karo metu buvo naudojamas Varšuvos pakto narių bei su jomis glaudžiai politiniais ryšiais susijusių valstybių kariuomenėse ir iki šių laikų išlieka vienas popu ...

Automatas (ginklas)

Automatas – automatinis ginklas, šaudantis tarpinės galios šoviniais. Veikimas paprastai pagrįstas dujų išvedimu iš vamzdžio, taiklaus šaudymo nuotolis – 200-400 metrų arba daugiau. Esminiai privalumai, lyginant su pistoletais-kulkosvaidžiais – d ...

Baltasis fosforas

Baltasis fosforas – alotropinė fosforo modifikacija; minkšta balta medžiaga, naudojama kaip pagrindinė medžiaga padegamuosiuose ginkluose ir dūmų uždangų statymo priemonėse. Baltojo fosforo lydymosi temperatūra 44.1 °С. Tankis 1823 kg/m³. Išvaizd ...

Browning M2 kulkosvaidis

Browning M2 kulkosvaidis – sunkusis kulkosvaidis, sukurtas 1921 m. amerikiečio Džono Brauningo, iškart po Pirmojo pasaulinio karo. Nuo savo pirmtako skyrėsi skysčiu aušinamu vamzdžiu. Vos tik sukurtas, jis buvo pramintas "Mano dviakiu" arba "penk ...

Dha

Dha – vienašmenis kalavijas silpnai lenkta geležte, su ašmenimis išlenktame krašte, ilga rankena ir mažyte garda. Dha konstrukcija artimas japonų katanai. Nuo šaškos skiriasi tuo, kad neturi buoželės, rankena žymiai ilgesnė. Geležtės galo forma b ...

Dručkis (bomba)

"Fat Man" – JAV pagamintos atominės bombos kodinis pavadinimas. Ši bomba buvo susprogdinta 1945 m. rugpjūčio 9 d., 11:02 virš Nagasakio Mitsubishi gamyklos 550 m aukštyje. Tai buvo antroji iš dviejų atominių bombų, panaudotų kada nors karo metu. ...

Glock 17

Glock 17 – pistoletas, pasirodęs 1983 metais, gaminamas "Glock" įmonėje Austrijoje. Vienas plačiausiai naudojamų iš Glock pistoletų modelių. Naudojami 9x19 mm Parabellum kalibro šoviniai. Pasižymi patvarumu, saugumu Safe Action gaiduko sistema, y ...

Heckler & Koch G36

Heckler & Koch G36 yra vokiečių automatas sukurtas paskutinio XX a. dešimtmečio pradžioje ir pradėtas naudoti Vokietijos kariuomenėje 1995 m. Jis yra lengvas, patikimas ir ergonomiškas. "Heckler & Koch" atsisakė ankstesniuose ginkluose naudoto pu ...

Karabinas

Karabinas – trumpavamzdis šautuvas. Karabinai, manoma, atsirado XVIII a. Šiais laikais karabinais vadina trumpus ir lengvus šautuvus. Karabinai yra arba specialūs šaunamųjų ginklų modeliai, arba sutrumpinti ir palengvinti paprastų šautuvų variant ...

Kardas

Kardas – ginklas ilga geležte, sudarytas iš geležtės ir rankenos su apsauga. Lietuvių kalboje kardu dažniausiai vadinami tik lenkti kertamieji ir duriamieji ginklai, kokie buvo naudoti Abiejų Tautų Respublikoje. Kardo geležtė paprastai metalinė, ...

Kastanė

Kastanė, kastane – Šri Lankos kardas, kurio rankena turi drakono galvos pavidalo buoželę, o lankelis dažnai būna apačioje nesujungtas su buožele. Manoma, kad šie kardai atsirado XVI a. dėl europiečių įtakos, dalis kastanės bruožų būdingi XVI a. V ...

Katana

Katana yra vienašmenis japoniškas kalavijas. Dažnai Vakaruose šiuo terminu apibendrintai vadina visus japoniškus kalavijus, tačiau japonai pripažįsta tik siaurąją termino reikšmę. Pavyzdžiui katana dažnai painiojama su učigatana - japonišku kalav ...

Kovos kirvis

Kovos kirvis – ginklas, senovėje naudotas artimai kovai ir svaidymui. Vienas geriausiai žinomų kovos kirvių yra indėnų tomahaukas. Daugelis kovos kirvių buvo pritaikyti naudojimui vienoje rankoje, kai kiti buvo didesni ir jiems valdyti reikėjo ab ...

Liepsnosvaidis

Liepsnosvaidis – ginklas, išsviedžiantis degančio skysčio arba dujų arba skysčio su dujomis čiurkšlę, skirtą žudyti žmones,naikinti statinius, mašinas ir kitą kovos techniką. Kariniai liepsnosvaidžiai šaudo degiaisiais skysčiais, o ne dujomis, ka ...

Mažylis (bomba)

Little Boy – 1945 m. rugpjūčio 6 dieną ant Hirosimos amerikiečių numestos atominės bombos kodinis pavadinimas. "Mažylį" numetė bombonešis "B-29", kurį pilotavo 509-tosios sudėtinės grupės 509th Composite Group vadas pulkininkas Paul Tibbetsas. Bo ...

Muškieta

Muškieta – per vamzdžio laibgalį užtaisomas ilgavamzdis šautuvas, kuriuo šaudoma nuo peties. Tiksli muškietų išradimo data nėra žinoma, tačiau rašytiniuose šaltiniuose minimos jau XIII a. Jų kalibras dažniausiai svyruoja nuo 12.7 iki 20.3 mm. Pap ...

Pabūklo pirmagalys

Pabūklo pirmagalys – dviratis pusvežimis, prie kurio prikabinamos artilerijos pabūklo atramos vilkimui. Pabūklas turi du ratus, pirmagalys – irgi du ratus, sujungti jie sudaro vežimo tipo konstrukciją. Senieji pabūklai turėdavo pirmagalius su ien ...

Panzerkampfwagen 35(t)

LT-35 arba LT vz.35, Vokietijos kariuomenėje vadintas Panzerkampfwagen 35) – Čekoslovakijos tankas, naudotas Vokietijos kariuomenės Antrajame pasauliniame kare. Tanką užsakė Čekoslovakijos armija 1934 m. spalį. Nuo 1936 m. pradėta šių tankų serij ...

Panzerkampfwagen II

Panzerkampfwagen II – Vokietijos lengvasis tankas, naudotas Antrajame pasauliniame kare. PzKpfw II buvo sukurtas kaip PzKpfw I analogas su 20 mm kalibro prieštankine patranka KwK 30 L/55 modifikacijos Ausf. A-f ir KwK 38 L/55 modifikacijos Ausf. ...

Pistoletas

Pistoletas – trumpas rankinis parakinis šaunamasis ginklas su rankena ir vienu ar daugiau vamzdžių. Pistoletų šoviniai paprastai mažesnio galingumo, negu stambesnių parakinių šaunamųjų ginklų. Pistoletai skirti šaudyti į artimus taikinius. Naudoj ...