ⓘ Karo mokyklos ..

Liunevilio kadetų mokykla

Buvęs Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Stanislovas Leščinskis mieste apsigyveno jau kaip Lotaringijos hercogas, 1737 m. gegužės 1 d. jis įsteigė naują švietimo įstaigą – Liunevilio kadetų mokyklą. Į ją buvo priimami Romos katalikų tikėjimo kilmingi 15–20 metų jaunuoliai. Buvo nustatytos priėmimo kvotos: po 12 iš Lotaringijos, Baro hercogysčių, Lenkijos karalystės ir Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės. Priimtiesiems suteikiami du komplektai geltonos ir mėlynos spalvų uniformų bei aštuonios poros batų per metus. Mokykla buvo įsikūrusi Vezouzės upės saloje, netoli miesto se ...

Vest Pointas

Vest Pointas – JAV karo akademija Niujorko valstijoje, į šiaurę nuo Niujorko, prie Hadsono upės. 1778 m. įkurta amerikiečių tvirtovė Vest Pointas, esanti vakariniame Hadsono upės krante, apie 57 km į šiaurę nuo Niujorko, turėjo didelę strateginę reikšmę. Tai buvo pagrindinė kliūtis britų veržimuisi prie Šampleno ežero ir Kanados. Britai vis dar tikėjosi atkirsti Naująją Angliją nuo kitų sukilėlių kolonijų. Vietą fortui išrinko George Washington, o įtvirtinumus suprojektavo Tadas Kosciuška. Ir šiandien paminklas T. Kosciuškai stovi karo akademijos parke. Nuo 1802 m. Vest Pointe pagal kongre ...

                                     

ⓘ Karo mokyklos

  • mėn. buvo paskelbti Karo mokyklos nuostatai. Dėl karininkų stygiaus besikuriančioje Lietuvos kariuomenėje mokslai karo mokykloje pradžioje truko 4 mėnesius
  • karo mokykloje taip pat veikė intendantūros, bendrojo karo mokslo, specialiojo karo mokslo, taip pat ir laikinieji kursai. Aukštojoje karo mokykloje buvo
  • 69 žmonės. Baigiantis karui prie mokyklos buvo atidarytas karininkų kursas, skirtas 37 praporščikams, gavusiems šį laipsnį karo metu. Mokslas trukdavo
  • Vilniaus pėstininkų karo mokykla karo mokykla veikusi Vilniuje 1940 1941 m., 1945 1953 m., o 1941 1945 m.  Stalinske. Mokykla buvo įkurta TSRS gynybos
  • Pirmaisiais mokyklos instruktoriais 1919 m. daugiausia buvo vokiečių lakūnai ir Lietuvos karo lakūnas Pranas Hiksa. 1932 m. Karo aviacijos mokykla buvo atkurta
  • 54.856885 23.951162 Lietuvos kariuomenės sporto stadionas, arba Karo mokyklos stadionas tarpukario laikotarpiu įrengtas stadionas su futbolo aikšte
  • Pirmojo pasaulinio karo Privačios aukštosios mokyklos pradėtos steigti Nepriklausomybės atkūrimo metais aukštesniosios mokyklos kolegijos, vėliau
  • apsaugos mokykla buvo reorganizuota į Lietuvos karo akademiją, o gegužės 26 d. patvirtintas jos Statutas. 1994 m. liepos 20 d. Lietuvos karo akademija
  • Pirmasis pasaulinis karas iki Antrojo pasaulinio karo vadintas Didžiuoju karu arba Didžkariu vienas iš pasaulinių karų vykęs 1914 m. liepos 28 d