ⓘ CKIB SOO – šaunamųjų ginklų konstravimo biuras Tuloje. Tai vienas seniausių šaunamųjų ginklų konstravimo biurų Rusijoje. Šiuo metu jis yra Tulos KBP filialas. ..

                                     

ⓘ CKIB SOO

CKIB SOO – šaunamųjų ginklų konstravimo biuras Tuloje.

Tai vienas seniausių šaunamųjų ginklų konstravimo biurų Rusijoje. Šiuo metu jis yra Tulos KBP filialas.

                                     

1. Veikla

CKIB SOO veiklos sritis – šaulių ginklų ir automatinių patrankų raidos perspektyvų tyrimas ir naujų jų modelių konstravimas. Biuras kuria:

 • sportinius ir medžioklinius ginklus. Tokius ginklus ne tik konstruoja, bet ir gamina vienetinius egzempliorius. Šie ginklai paprastai turi markę MC rus. МЦ, iš м одель Ц КИБ СОО.
 • kovinius ginklus – automatines patrankas, kulkosvaidžius, automatus, snaiperinius šautuvus, pistoletus, granatsvaidžius, šaunamųjų ginklų stovus, įrenginius, jų šaudmenis. Sukurti kovinių ginklų modeliai, kol jie nepriimti ginkluotėn turi indeksą TKB rus. ТКБ.
                                     

2. Žinomi konstruktoriai

 • Vladimiras Zlobinas
 • Grigorijus Nikitinas
 • Vladimiras Volkovas
 • Igoris Stečkinas
 • Nikolajus Makarovas
 • Valerijus Telešas
 • Germanas Korobovas
 • Viačeslavas Silinas
 • Nikolajus Afanasjevas
                                     

3. Sukurti ginklai

Kai kurie biure sukurti ginklai:

 • begarsis revolveris OC-38
 • aviacinis kulkosvaidis A-12.7
 • automato ir granatsvaidžio kompleksas OC-14 Groza
 • mažagabaritis pistoletas kulkosvaidis OC-22
 • Korobovo automatai TKB-408, TKB-517, TKB-022
 • stambaus kalibro kulkosvaidis NSV-12.7
 • automatinis pistoletas APS
 • aviacinė patranka AM-23
 • kovinis pompinis šautuvas RMB-93
 • povamzdinis granatsvaidis GP-25
 • modernizuotas pistoleto PM variantas OC-35 šoviniai 9×18 mm PM ir 9×18 PMM
 • savitaisis stambaus kalibro snaiperinis šautuvas OSV-96

ir kiti.

                                     
 • konstruktorių tiriamajame biure sportiniams ir medžiokliniams ginklams kurti CKIB SOO Центральное конструкторско - исследовательское бюро спортивного и охотничьего
 • daliniai ir kitos sukarintos organizacijos. Pistoletas buvo sukurtas 1996 m. CKIB SOO konstravimo biure, nedideles jų serijas gamino KBP. Pistoletas dar buvo
 • priimtą į TSRS ir Rusijos ginkluotųjų pajėgų ginkluotę. V. Telešas Tulos CKIB SOO konstruktorius. Ginklai, kuriuos jis yra sukūręs ar dalyvavęs kuriant:
 • pavadintas CKB - 14 ЦКБ - 14 o dar po vienos reorganizacijos pavadintas CKIB SOO Центральное конструкторско - исследовательское бюро спортивного и охотничьего
 • klubus OC Charleroi  Belgijos futbolo klubas iš Šarlerua OC  kompanijos CKIB SOO TSRS, Rusija šaunamųjų ginklų pavadinimų elementas. Pvz.: OC - 14 Groza 
 • tarybinis šaunamųjų ginklų konstruktorius, dirbęs Tulos konstruktorių biure CKIB SOO rus. ЦКИБ СОО Labiausiai žinomas kaip automatinio Stečkino pistoleto
 • santrumpa MC reiškia rus. Модель ЦКИБ CKIB modelis kadangi pistoleto brėžinius ir dokumentaciją parengė CKIB SOO Pistoletą gamino Iževsko mašinų gamykla
 • evakuacijoje Zlatouste Čeliabinsko sritis 1960 m. V. Silinas perkeltas į CKIB SOO Čia dirbo skyriaus viršininku ir skyriaus vyriausiuoju konstruktoriumi
 • kadangi paprastesnis ir jam reikia mažiau metalo. NSV sukonstruotas Tuloje, CKIB SOO Тульское ЦКИБ СОО 7 - ojo dešimtmečio pabaigoje kaip pakaitalas pasenusiam