ⓘ Karinės organizacijos ..

Aizsargai

Įkurta Laikinosios Vyriausybės vadovo Karlio Ulmanio ir Vidaus reikalų ministro Mikelio Valterio įsakymu 1919 m. kovo 20 d., Suomijos šaulių organizacijos suom. Suojeluskunta pavyzdžiu, kaip savigynos būriai. Sudarė apsaugos rinktinės, veikusios valsčiuose. Iš dalies 1/3 organizacija finansuota valstybės. Funkcijos apėmė pagalbą policijai ir armijai karo metu. Dalyvavo kovose su bermontininkais. Į organizaciją buvo priimami vyrai nuo 20 metų po tarnybos kariuomenėje iki 60 metų. 1921 m. pasibaigus kariniams veiksmams vidaus reikalų ministerijos nurodymu aizsargai perorganizuoti į visuomeni ...

Al Šabab

Al Šabab – islamistų karinė grupuotė, susikūrusi 2005 m. Somalyje. Al Šabab sukarinta grupuotė įkurta 2005 m. Somalio suirutės metu ir priklausė šariato Islamo Teismų Sąjungai, kuri 2006 m. trumpam įgijo administracinę valdžią Mogadiše. Jų valdymą 2006 m. gruodį panaikino Etiopijos invazinė kariuomenė. 2007 m. Al Šabab atsiribojo nuo Islamo Teismų Sąjungos ir pirmą kartą viešai išreiškė susižavėjimą Al Kaedos lyderiu Osama bin Ladenu. Al Kaeda anksčiau regione buvo įvykdę kelis stambius teroristinius išpuolius: 1998 m. atakavo JAV ambasadas Dar es Salame ir Nairobyje, 2002 m. atakavo viešb ...

Boko Haram

Boko Haram – islamistų karinė grupuotė, iškilusi 2002 m. Nigerijos šiaurės rytuose. "Boko Haram" susikūrė Maiduguryje. Borno valstija buvo alinama skurdo, korupcijos, joje veikė radikalūs pamokslininkai, bendrai buvo tikima, kad Nigerijos pietūs išnaudoja šiaurines provincijas. Šie veiksniai tikriausiai prisidėjo prie Boko Haram ekstremizmo. Kitu požiūriu, Boko Haram buvo paveikti platesnio tarptautinio džihadistų judėjimo, juos rėmė užsienio grupės, ypač iš Alžyro. Boko Haram savo veiklą praplėtė į artimų valstybių pasienio ruožus Nigeryje, Čade, Kamerūne. Etniškai ji labiausiai paplito t ...

Europos Sąjungos karinis štabas

Europos Sąjungos karinis štabas – Europos Sąjunga Tarybos Generalinio sekretoriato padalinys, vienintelė nuolatinė ES karinė institucija. Atsakinga už karinių operacijų priežiūrą bendrosios ES užsienio ir saugumo politikos sferoje.

Laisvoji Sirijos armija

Laisvoji Sirijos armija yra pagrindinė ginkluotos opozicijos struktūra, veikianti Sirijoje pilietinio karo metu. Ją sudaro dezertyrai iš Sirijos ginkluotųjų pajėgų ir savanoriai. Jos formavimas buvo paskelbtas 2011 m. liepos 29 d., kai internete pasirodė vaizdo įrašas, kuriame uniformuota dezertyrų grupė paragino kitus Sirijos kariuomenės dezertyrus prisijungti prie jų. 2011 m. rugpjūčio mėn. LSA lyderis pulkininkas Riad al-Asaad pranešė, kad LSA saugos demonstrantus nuo saugumo pajėgų. 2012 m. pranešė, jog remia nacionalinę koaliciją. 2011 spalio mėn. Riad al-Asaad nurodė, kad Laisvoji Si ...

Sukarintoji organizacija

Sukarintoji organizacija – valstybės ar nevalstybinė institucija ar organizacija, kuri pagal savo uždavinius ir funkcijas nėra reguliarių ginkluotųjų pajėgų dalis, bet savo struktūra, tikslais ir galimybėmis panaši į kariuomenės dalį. Visuotinai priimto sukarintos organizacijos apibrėžimo nėra, tad kas vadinama sukarinta organizacija labai priklauso nuo kalbančiojo pažiūrų ir konteksto. Todėl joms priskiriamos gana įvairios organizacijos. Lietuvos sukarintos organizacijos pavyzdys yra Šaulių sąjungos padaliniai, Danijoje – Hjemmeværnet. Kai kurių šalių valstybės sienos apsaugos tarnybos pr ...

                                     

ⓘ Karinės organizacijos

  • Karinė teisėsauga, karinė justicija  karinių pajėgų teisėsauga, bendrosios teisėsaugos sistemos dalis. Sudaro karinės teisinės organizacijos vykdančios
  • ir konteksto. Todėl joms priskiriamos gana įvairios organizacijos Lietuvos sukarintos organizacijos pavyzdys yra Šaulių sąjungos padaliniai, Danijoje 
  • 1919 m. Lenkų karinės organizacijos sąmokslas Lietuvoje. Lietuvoje POW pradėjo veikti 1918 m. pabaigoje. Iš pradžių buvo pavaldi organizacijos Suvalkų apygardai
  • kvalifikacija. Kariniai laipsniai suteikiami asmenims, tarnaujantiems ginkluotose pajėgose ir sukarintose organizacijose ar esantiems rezerve. Karinis laipsnis
  • 1919 m. Lenkų karinės organizacijos sąmokslas Lietuvoje  nesėkmingas Juzefo Pilsudskio bandymas nuversti esamą Lietuvos vyriausybę, vadovaujamą ministro
  • Varšuvos sutarties organizacijos 1968 m. po VSO kariuomenės įvedimo į Čekoslovakiją Prahos pavasaris Varšuvos sutarties organizacija nustojo egzistuoti
  • Lietuvos Karinės jūrų pajėgos toliau LKJP tai Lietuvos Respublikos kariuomenės dalis, kuri stebi, kontroliuoja ir gina Lietuvos teritorinę jūrą, ekonominę
  • naujosios organizacijos paskirtį, tikslus ir veikimo būdus. 1945 metais, pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, Jungtinių Tautų Organizaciją sutrumpintai 
  • Karinės aeronautikos skyrius angl. Division of Military Aeronautics JAV karinės aviacijos organizacija JAV Ryšių korpuso sudėtyje, formaliai savarankiškai
                                     

Ceichgauzas

Ceichgauzas – karinis ginklų, šaudmenų, mundiruotės ir kitų reikmenų sandėlis Rusijos kariuomenėje. Paprastai ceichgauzams vadovaudavo kaptenarmusai.

                                     

Jungtinių Amerikos Valstijų Generalinis štabas

Jungtinių Amerikos Valstijų Generalinis štabas – Jungtinių Amerikos Valstijų ginkluotųjų pajėgų karinių lyderių grupė, kuri patarinėja civilinei JAV valdžiai. Komiteto darbą nustato statutas. Komitetui vadovauja JAV prezidento skiriamas pirmininkas ir jo pavaduotojas. Komitetą sudaro kariuomenės vadai iš kiekvienos iš keturių pagrindinių kariuomenės šakų. Panašios institucijos egzistuoja ir Tautų Sandraugai priklausančiose valstybėse.