ⓘ Rusijos imperijos kariniai vienetai ..

Kaukazo čiabuvių raitoji divizija

Kaukazo čiabuvių raitoji divizija, Laukinė divizija – Rusijos imperijos kavalerijos divizija, suformuota 1914 m. rugpjūčio 23 d. 90% divizijos karių buvo savanoriai musulmonai, kilę iš Šiaurės Kaukazo ir Užkaukazės, kurie kaip ir visi vietiniai Kaukazo ir Vidurinės Azijos gyventojai pagal Rusijos imperijos įstatymus neprivalėjo tarnauti kariuomenėje. Daug Rusijos bajorų tarnavo divizijoje karininkais.

Leibgvardijos 3-iasis Suomių šaulių batalionas

Leibgvardijos suomių šaulių batalionas – Rusijos imperijos leibgvardijos batalionas, egzistavęs 1818–1905 m. Batalione tarnavo suomiai ir iš Suomijos kilę žmonės.

Leibkompanija

Leibkompanija - Rusijos imperijos gvardijos dalinys, buvusi Leibgvardijos Preobraženskojės pulko grenadierių kuopa, kuriai padedant 1741 m. lapkričio 25 d. Rusijoje buvo įvykdytas rūmų perversmas ir sostą užėmė imperatorė Jelizaveta Petrovna.

Lietuvos 5-asis ulonų pulkas

Lietuvos 5-asis ulonų pulkas, Lietuvos 5-asis Jo didenybės Italijos karaliaus Viktoro Emanuelio Trečiojo ulonų pulkas – vienas iš Rusijos imperijos kariuomenės pulkų.

                                     

ⓘ Rusijos imperijos kariniai vienetai

  • Vilniaus karinė apygarda rus. Ви ленский вое нный о круг Rusijos imperijos kariuomenės karinė apygarda, apėmusi Vilniaus, Gardino, Kauno, Kurliandijos
  • tebeturinti imperijos ir imperatoriaus titulus yra Japonija. Imperijos iki Naujųjų amžių neturėjo negatyvių atspalvių. Imperija buvo karinės galios, didybės
  • pietvakariuose. Tai jis ir padarė, išplėsdamas Imperijos teritorijas iki Viduržemio jūros. Jis įkūrė atskirą imperijos vienetą Ilchanatą, tačiau liko lojalus Didžiajam
  • Generalgubernija ir Rusijos imperija Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, Vokietijos imperija 1914 1915 m. užėmė dalį Rusijos imperijos vakarinių gubernijų
  • Rusijos imperija ir Varšuvos Generalgubernija. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, Vokietijos imperija 1914 1915 m. užėmė dalį Rusijos imperijos vakarinių
  • Generalgubernija ir Rusijos imperija Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, Vokietijos imperija 1914 1915 m. užėmė dalį Rusijos imperijos vakarinių gubernijų
  • karui, Vokietijos imperija 1914 1915 m. užėmė dalį Rusijos imperijos vakarinių gubernijų, iš kurių suformavo karinį administracinį vienetą Oberostą. Iš
  • Rusijos valstybės istorijos archyvas rus. Российский государственный исторический архив РГИА Rusijos Federacijos valstybinis archyvas, didžiausias
  • Mongolijos imperijos kariuomenė  Mongolų imperijos karinės pajėgos nuo imperijos susikūrimo XIII a. pr. iki skilimo XIV a. pabaigoje. Nebelikus Mongolų
  • vadovavę karinėms sritims. Veikė valstybinės ir kultūrinės įstaigos. Rusijos Pietų ginkluotųjų pajėgų vadovybė pretendavo į visą buvusios Rusijos imperijos teritoriją