ⓘ Trečiojo Reicho kariniai vienetai ..

3-oji tankų armija (vermachtas)

3-oji tankų armija – Vokietijos tankų armija, dalyvavusi Antrajame pasauliniame kare, 1942 m. sausio 1 d. suformuota iš 3-iosios tankų grupės. 3-ioji tankų grupė buvo Centro armijų grupės dalis ir 1941 m. pabaigoje bei 1942 m. pradžioje jau 3-ioji tankų armija kovėsi Maskvos mūšyje. Tarybinio kontrapuolimo metu 3-ioji tankų armija išsiveržė iš apsupties. Po to kovėsi prie Tekino, Dunos, Vitebsko. Vėliau traukėsi pro Lietuvą ir Kuršą, 1944 m. pabaigoje kovėsi Klaipėdos mūšyje. 1945 m. vasario mėn. 3-ioji tankų armija įėjo į naują Vislos armijų grupę. 1945 m. kovo 10 d. armijos vadu tapo gen ...

Korpusinis junginys

Korpusinis junginys – laikinas divizijos dydžio karinis junginys Vermachte Antrojo pasaulinio karo metais.

                                     

ⓘ Trečiojo Reicho kariniai vienetai

 • santykinai nepriklausomai nuo kitų karinių vienetų Skirtingai negu kitų šalių pagrindiniai tankų kariuomenės vienetai tankų brigados kurias reikėdavo
 • kariuomenės dalinys, kovęsis Trečiojo Reicho pusėje. Batalionas užsiiminėjo apsauga  saugojo geležinkelius ir kitus karinės reikšmės objektus, Baltijos
 • lenk. Generalne Gubernatorstwo 1939 1945 m. egzistavusi sritis Trečiojo Reicho rytinėje dalyje, sudaryta iš vakarinių okupuotų Lenkijos teritorijų
 • vok. Korpsabteilung angl. Corps Detachment laikinas divizijos dydžio karinis junginys Vermachte Antrojo pasaulinio karo metais. 1943 m. vasarą ir rudenį
 • Apie II pasaulinio karo metu Trečiojo Reicho įkurtą panašų administracinį vienetą žr. Generalgubernija. Varšuvos generalgubernija vok. Kaiserliche Deutsche
 • Saksonijos istorija smulkesni vienetai Meklenburgas, Holšteinas, Liuneburgas Aukštutinės Saksonijos istorija smulkesni vienetai Pomeranija, Brandenburgas
 • dabartinės Padniestrės pirmtakė. Per II pasaulinį karą Podolė buvo okupuota Trečiojo reicho o 1944 m. grįžo į TSRS rankas. 1945 m. nubrėžus Kurzono liniją, visa
 • 10 d. įsigaliojus taikos sutarčiai, vasario 12 d. paskutiniai vokiečių kariniai daliniai pasitraukė iš Klaipėdos. Taigi, Klaipėdos kraštas sukurtas 1919 m
 • 1944 1990 m. Latvijos SSR sostine. 1941 1944 m. Rygoje buvo įsikūrusi Trečiojo Reicho Ostlando komisariato centrinė būstinė. Ryga, tarpukario laikotarpio
 • dažniausiai naudojamas piniginis vienetas Tačiau stiprėjant infliacijai, jau nuo XVII a. vidurio grašio smulkesnieji vienetai pvz., denarai nebebuvo kaldinami
 • Sąjungininkų puolimas rugpjūtyje sutriuškino visą vokiečių Vakarų frontą. Trečiojo Reicho pajėgos sugebėjo atstatyti naują fronto liniją tik 1944 m. rugsėjo