ⓘ Trečiojo Reicho sąjungininkų kariniai daliniai ..

200-asis pėstininkų pulkas (Suomija)

200-asis pėstininkų pulkas – Suomijos kariuomenės pulkas, kuris Antrojo pasaulinio karo metu buvo sudarytas daugiausia iš estų savanorių, norėjusių kovoti prieš TSRS, bet ne Vokietijos kariuomenėje. 1941 m. Raudonajai Armijai traukiantis iš Estijos daug estų buvo mobilizuoti į Raudonąją Armiją, o vėliau daug estų buvo priversti apsivilkti vokiškas uniformas. Pradžioje daug estų vokiečius laikė išvaduotojais, bet vėliau suprato, kad tai kita okupuojanti valstybė. Todėl Suomijos kaip giminingos valstybės kariuomenė buvo suvokiama kaip alternatyvus kelias kovoti su TSRS už Estijos laisvę. Dal ...

                                     

ⓘ Trečiojo Reicho sąjungininkų kariniai daliniai

 • bendradarbiaujant politinėje ir karinėje srityje su nacistine Vokietija. Slovakija buvo Vokietijos sąjungininkė okupuojant Lenkiją. Slovakų daliniai buvo pasiųsti į Rytų
 • kariuomenė iki metų galo buvo priversta atsitraukti iki Trečiojo Reicho sienų. Bendras Vakarų sąjungininkų Jungtinė Karalystė, JAV, Kanada puolimas Europoje
 • Vilhelmshavene ir kitur kartu su sąjungininkais Iki Sovietų Sąjungos įsitraukimo į karą Lenkijos pajėgos buvo trečios pagal dydį tarp sąjungininkų
 • The German Army in World War I 2 1915 - 17. Osprey Publishing. ISBN 9781841765662. Petrauskas, Robertas 2011 Trečiojo Reicho triumfas. Tyto Alba.
 • vieni dažniausių Trečiojo Reicho apdovanojimų, be to, aukštai vertintų, nes juos užsitarnaudavo krauju. Ženklu apdovanoti galėjo dalinių vadai, pradedant
 • toliau vykdyti karinius veiksmus už riboto placdarmo, sukurto per Normandijos mūšį, ribų. Kobros operacija vainikavo didžiulę Sąjungininkų pajėgų sėkmę:
 • Antrojo pasaulinio karo Europos teatras buvo plati karinių veiksmų teritorija Europoje nuo Trečiojo Reicho įsiveržimo į Lenkiją 1939 m. rugsėjo 1 d. iki Antrojo
 • ir pritarė 1941 m. kovo 27 d. perversmui Jugoslavijoje. Sovietų ir Trečiojo Reicho interesams susidūrus Rytų Europoje konfliktas darėsi labiau tikėtinas
 • blickrygo taktiką Sąjungininkų pajėgos regione buvo žaibiškai sutriuškintos. Po to, kai 1940 m. gegužės 20 d. puolantys Vermachto daliniai pasiekė Amjeną
 • prijungiamas prie vokiečių Reicho II Straipsnis: Klaipėdos kraštą turi palikti visi Lietuvos kariniai ir policijos daliniai Lietuvos valdžia turi užtikrinti
 • armijų grupės vadas generolas Bilotas įsakė Sąjungininkų aviacijai subombarduoti tiltus per Masą, bet Sąjungininkai patyrė didelių nuostolių, o tiltai liko