ⓘ Dniepro karinė flotilė – TSRS Karinio jūrų laivyno upės laivų junginys, veikęs Dniepre. Egzistavo tris laikotarpius. Pirmą kartą įkurta 1919 m. kovo mėn. Kijeve ..

                                     

ⓘ Dniepro karinė flotilė

Dniepro karinė flotilė – TSRS Karinio jūrų laivyno upės laivų junginys, veikęs Dniepre. Egzistavo tris laikotarpius. Pirmą kartą įkurta 1919 m. kovo mėn. Kijeve, aktyviai dalyvavo Rusijos pilietiniame kare. 1920 m. gruodžio mėn. išformuota.

Antrą kartą flotilė buvo suformuota 1930 m. liepos mėn., o 1940 m. birželį vėl išformuota, o jos laivai perkelti į Dunojaus ir Pinsko karines flotiles.

Antroje TSRS-Vokietijos karo pusėje, Raudonajai Armijai pasiekus Dnieprą 1943 m. rugsėjis, Dniepro flotilė vėl sukurta, tam panaudoti Volgos karinės flotilės laivai. Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui flotilė vėl išformuota.

                                     

1. Sudėtis

1944 m. pavasarį flotilės, tuo metu dalyvavusios kovose, sudėtyje buvo apie 140 laivų:

 • 32 pusgliseriai
 • 2 zenitinės artilerijos divizionai
 • 10 sargybinių katerių
 • 40 upinių minų tralerių
 • 16 šarvuotųjų katerių
 • 1 plaukiojanti artilerijos baterija
                                     

2. Vadovybė

 • Štabo viršininkas
 • Vadas - pirmo rango kapitonas nuo 1944 m. rugsėjo kontradmirolas V. Grigorjevas В.В. Григорьев. Vadovavo nuo 1943 m. spalio iki karo pabaigos.
 • antro rango kapitonas nuo 1944 m. lapkričio pirmo rango kapitonas K. Balakirevas К.М. Балакирев, 1943 m. lapkritis - karo pabaiga.
 • Karinės tarybos narys - pirmo rango kapitonas P. Bojarčenkovas П.В. Боярченков. Nuo 1944 m. balandžio iki karo pabaigos.
 • kapitonas leitenantas J. Nebolsinas Я.В. Небольсин, 1943 m. spalis-lapkritis
                                     

3. Kovos veiksmai

Dniepro karinė flotilė veikė Dniepre, Berezinoje, Pripiatėje, Vakariniame Buge, Vysloje, Oderyje, Šprėje. Flotilės laivai padėjo Raudonosios Armijos puolimams Ukrainoje, Baltarusijoje, Lenkijoje:

 • išlaipindavo desantus stambiausi buvo Pinsko ir Zduličių desantai.
 • perveždavo krovinius
 • paremdavo upių forsavimą

Flotilė dalyvavo 1945 m. Berlyno operacijoje ir pačiame Berlyno šturme.

                                     

4. Apdovanojimai

Už kovinius nuopelnus Dniepro karinė flotilė gavo šiuos apdovanojimus:

 • 1-ojo laipsnio Ušakovo ordinas
 • Raudonosios Vėliavos ordinas

Dvi flotilės brigados ir vienas divizionas irgi buvo apdovanoti Raudonosios vėliavos ordinais.

Su šarvuotųjų katerių divizionai tapo gvardijos divizionais. Daug flotilės junginių ir dalinių gavo garbės vardus.

Trys tūkstančiai karių apdovanoti ordinais ir medaliais, dvidešimt tapo Tarybų Sąjungos didvyriais.

                                     
 • Pinsko karinė flotilė rus. Пинская военная флотилия TSRS Karinio jūrų laivyno upių laivų junginys, egzistavęs 1940 1941 m. Flotilė sukurta 1940 m
 • Dunojaus karinė flotilė rus. Дунайская военная флотилия TSRS Karinio jūrų laivyno operatyvinis junginys flotilė Dunojuje, pirmą kartą suformuota
 • Volgos karinė flotilė rus. Волжская военная флотилия Raudonojo laivyno karinė flotilė Rusijos pilietinio karo metais ir TSRS Karinio jūrų laivyno
 • įskaitant šeimas. Joje buvo 10 raitųjų šimtinių ir maždaug 30 smulkių laivų flotilė Panaikinus šią kariuomenę dalis kazokų buvo perkelti į Šiaurės Kaukazą