ⓘ Astrachanės-Kaspijos karinė flotilė – Raudonojo laivyno junginys Rusijos pilietinio karo metais. Sukurtas 1918 m. spalio mėn. Astrachanei ir upių komunikacijoms ..

                                     

ⓘ Astrachanės-Kaspijos karinė flotilė

Astrachanės-Kaspijos karinė flotilė – Raudonojo laivyno junginys Rusijos pilietinio karo metais.

Sukurtas 1918 m. spalio mėn. Astrachanei ir upių komunikacijoms apatinėje Volgoje bei Šiaurės Kaspijai ginti. Iki tol rajone veikė Astrachanės krašto karinis laivynas, kurį rudenį sustiprino iš Kronštato atsiųsti minininkai ir povandeniniai laivai. 1918 m. lapkritį flotilė turėjo 50 karinių laivų ir 6 hidrolėktuvus.

1918 m. gruodžio mėn. flotilė buvo pavaldi Kaukazo-Kaspijos fronto vadovybei. 1919 m. pradžioje didelę dalį Kaspijos jūros valdė baltagvardiečių ir interventų Kaspijos flotilė 21 ginkluotas garlaivis ir 13 torpedinių katerių. 1919 m. gegužės mėn. Astrachanės-Kaspijos karinė flotilė išlaipino desantą, kuris užėmė Fort-Aleksandrovską. Netrukus flotilė paėmė garlaivį "Leila", kuriuo plaukė A. Denikino atstovas generolas Grišinas-Almazovas, kuris keliavo į Gurjevą ryšiui su A. Kolčiaku užmegzti. 1919 m. gegužės-birželio mėn. flotilė ugnimi palaikė 10-osios armijos dalinius, gynusius Caricyną, ir 11-ąją armiją, gynusią Astrachanę. Tuo metu flotilės sudėtyje buvo:

  • 4 povandeniniai laivai
  • 6 eskadriniai minininkai
  • 10 ginkluotų garlaivių
  • 3 ginkluotos škunos
  • 4 plaukiojančios baterijos
  • 7 torpedinių katerių naikintuvai
  • 3 minininkai

ir kt. laivai.

Baltiesiems užėmus Caricyną flotilė gynė Astrachanę. Naktį į liepos 30 d. flotilės jūrininkai užėmė Achtubos ir Vladimirovkos geležinkelio stotis, kuo panaikino grėsmę prarasti Astrachanę.

1919 m. liepos 31 d. sujungta su Volgos karine flotile ir sudarė Volgos-Kaspijos karinę flotilę.

                                     
  • Volgos - Kaspijos karinė flotilė rus. Волжско - Каспийская военная флотилия - Raudonojo laivyno karinė flotilė Rusijos pilietinio karo metais. Sudaryta
  • Volgos karinė flotilė buvo sujungta su Astrachanės - Kaspijos karine flotile Naujasis junginys vadinosi Volgos - Kaspijos karinė flotilė Volgos karinėje flotilėje
  • karinės apygardos. Į karinę apygardą įeina Juodosios jūros laivynas, Kaspijos flotilė bei 4 - asis KOP ir OEG junginys. Šiuo metu VKA kariuomenė dislokuota