ⓘ Volgos karinė flotilė – Raudonojo laivyno karinė flotilė Rusijos pilietinio karo metais ir TSRS Karinio jūrų laivyno flotilė Antrojo pasaulinio karo metais. ..

                                     

ⓘ Volgos karinė flotilė

Volgos karinė flotilė – Raudonojo laivyno karinė flotilė Rusijos pilietinio karo metais ir TSRS Karinio jūrų laivyno flotilė Antrojo pasaulinio karo metais.

                                     

1. Volgos karinė flotilė Pilietiniame kare

1918 m. birželio mėn. V. Lenino nurodymu Nižnij Novgorode kovai su baltaisiais imta formuoti Volgos karinė flotilė. Iš Baltijos laivyno buvo perkelti 3 minininkai, kuriuos atpl; ukdė Marijos kanalų sistema. Kad pavyktų praplaukti tam mažai pritaikytais kanalais nuo minininkų nuėmė patrankas, kuro pakrovė tik minimumą, balasto kiekį irgi sumažino kiek įmanoma. Į Nižnij Novgorodą atvykusius laivus per kelias dienas Sormovo gamykloje vėl apginklavo patrankomis.

Ką tik suformuotos flotilės sudėtyje buvo:

 • 3 minininkai
 • 4 hidrolėktuvai
 • 4 plaukiojančios baterijos
 • 5 ginkluoti Volgos garlaiviai ir šilumlaiviai

Flotilės bazė buvo Nižnij Novgorode. Flotilės formavimui vadovavo komisaras Nikolajus Markinas Николай Григорьевич Маркин, kuris vėliau tapo flotilės vado pavaduotoju. Nuo 1918 m. rugpjūčio 23 d. flotilei vadovavo Fiodoras Raskolnikovas Фёдор Фёдорович Раскольников.

                                     

1.1. Volgos karinė flotilė Pilietiniame kare 1918 m.

Nuo 1918 m. rugpjūčio mėn. flotilė dalyvavo kautynėse Volgoje ir Kamoje:

 • Rugsėjo 10 d. flotilė išlaipino desantą Kazanėje ir ugnimi dengė atakuojančius Raudonosios Armijos dalinius.
 • Rugpjūčio 28-29 d. flotilė dalyvavo sutriuškinant baltųjų dalinius ties Svijažsku.

Pilietinio karo metais flotilė dalyvavo užimant Volską, Syzranę, Samarą ir kitus miestus.

1918 m. rugsėjį flotilė buvo padalinta į Volgos ir Kamos būrius. Kamos būrio, kuriam vadovavo N. Markinas, sudėtyje buvo:

 • 21 kanonierė
 • 1 plaukiojanti baterija
 • 6 sargybiniai kateriai
 • 11 hidrolėktuvų.

1918 m. spalio 1 d. Markinas ir trys laivai papuolė į pasalą ties Pjanij Boru ir ten žuvo, tačiau Kamos būrys vis viena sutriuškino baltųjų dalinius ir flotilę.

1918 m. spalio mėn. į Volgos karinę flotilę kaip atskiras Caricyno būrys įėjo Karinė Volgos flotilė Военно-Волжская флотилия. Šis būrys dalyvavo Caricyno gynyboje.

                                     

1.2. Volgos karinė flotilė Pilietiniame kare 1919 m.

1919 m. Kamos, Belajos ir Ufos upėse flotilė parėmė 2-osios, 3-osios ir 5-osios armijų gynybą nuo A. Kolčiako kariuomenės, po to – kontrapuolimus. Flotilė dalyvavo paimant Čistopolį, Sarapulą, užtikrino Raudonosios Armijos dalinių perkėlas per Belają ir Ufą.

1919 m. liepos mėn. baltųjų daliniai atsitraukė į Uralą, todėl Volgos karinė flotilė buvo sujungta su Astrachanės-Kaspijos karine flotile. Naujasis junginys vadinosi Volgos-Kaspijos karinė flotilė.

Volgos karinėje flotilėje Pilietinio karo metais kariavo Nikolajus Basistas Николай Басистый, kuris vėliau tapo admirolu ir Juodosios jūros laivyno vadu.

                                     

2. Volgos karinė flotilė Antrasis pasauliniame kare

Antrą kartą Volgos karinė flotilė buvo sukurta prasidėjus karui 1941 m. spalio mėn. Į flotilę įėjo mokomojo būrio laivai, mobilizuoti civiliniai laivai dalis jų buvo iš Riazanės-Uralo geležinkelio flotilės bei nauji šarvuotieji kateriai:

 • 7 kanonierės
 • 33 kateriai traleriai
 • 2 jūrų pėstininkų batalionai.
 • 14 šarvuotųjų katerių
 • 1 geležinkelio baterija
 • 2 plaukiojančios zenitinės baterijos

Flotilė pradžioje bazavosi Stalingrade, o nuo 1942 m. kovo – Uljanovske.

Iki Stalingrado mūšio pradžios flotilė tralavo minas Volgos farvateryje, lydėjo laivus, gynė civilinius laivus nuo priešo aviacijos atakų.

Prasidėjus Stalingrado mūšiui flotilė buvo pavaldi Stalingrado frontui. Mūšio metu flotilė ugnimi palaikydavo Raudonosios Armijos dalinius, laipino desantus, perkėlinėjo per Volgą Raudonosios Armijos dalinius, gabeno į Stalingradą ginklus, šaudmenis ir maisto produktus, evakavo sužeistuosius, moteris ir vaikus.

Du flotilės šarvuotieji kateriai buvo ginkluoti "Katiušos" tipo salviniais reaktyviniais įrenginiais. Stalingrado mūšio metu flotilė prarado:

 • 6 pusgliseriai.
 • 18 mobilizuotų civilinių garlaivių
 • 12 katerių tralerių
 • 3 šarvuotuosius katerius – du buvo nuskandinti išlaipinant desantus, o trečiasis – paimant desantą.
 • 6 mobilizuoti keleiviniai kateriai

Mūšio metu flotilės artilerija sunaikino:

 • 26 artilerijos baterijas.
 • 13 lėktuvų
 • 20 tankų
 • ~100 dzotų ir blindažų
 • apie 3 pulkus gyvosios jėgos

Į miestą perkelta apie 90000 kareivių ir karininkų, 13 tūkst. tonų krovinių. Iš miesto evakuota 52 tūkst. žmonių.

Už narsą 1-asis ir 2-asis šarvuotųjų katerių divizionai tapo gvardijos divizionais, o kanonierės "Usyskin" Усыскин ir "Čiapajev" Чапаев buvo apdovanotos Raudonosios Vėliavos ordinais.

Pasibaigus Stalingrado mūšiui flotilės kariniai laivai buvo perduoti Azovo ir Dniepro karinėms flotilėms.

Volgos flotilėje liko tik 2 tralerių divizionai, kurie toliau tralavo vokiečių minas Volgoje. 1944 m. birželio mėn. baigus tralavimo darbus Volgoje Volgos karinė flotilė buvo išformuota.                                     

2.1. Volgos karinė flotilė Antrasis pasauliniame kare Vadovybė

Vadai:

 • 1943 m. gegužė-gruodis: kontradmirolas J. Pantelejevas Пантелеев Ю.А.
 • 1942 m. vasaris – 1943 m. gegužė: kontradmirolas D. Rogačiovas Рогачев Д.Д.
 • 1941 m. lapkritis – 1942 m. vasaris: kontradmirolas S. Vorobjovas Воробьев С.М. }
 • 1943 m. gruodis – 1944 m. birželis: pirmo rango kapitonas P. Smirnovas Смирнов П.А.
 • 1941 m. spalis-lapkritis: pirmo rango kapitonas S. Sapožnikovas Сапожников С.Г.

Komisarai:

 • 1942 m. rugpjūtis-spalis: divizijos komisaras P. Bondarenka Бондаренко П.Т.
 • 1943 m. birželis-spalis: pirmo rango kapitonas N. Zaremba Зарембо Н.П.
 • 1942 m. birželis-rugpjūtis: divizijos komisaras P. Belskis Бельский П.И.
 • 1941 m. spalis – 1942 m. sausis: brigados komisaras M. Jakovenka Яковенко М.Г.
 • 1942 m. sausis-birželis: divizijos komisaras A. Raskinas Расскин А.Л.

Štabo viršininkai:

 • 1943 m. gegužė-rugsėjis: antro rango kapitonas nuo 1943 m. liepos – pirmo rango kapitonas V. Grigorjevas Григорьев В.В.
 • 1943 m. rugsėjis – 1944 m. birželis: antro rango kapitonas N. Sergejevas Сергеев Н.Д.
 • 1942 m. vasaris-kovas: antro rango kapitonas A. Asiamolovas Асямолов А.А.
 • 1941 m. spalis-lapkritis: antro rango kapitonas J. Kolčinas Колчин Е.С.
 • 1943 m. vasaris: antro rango kapitonas J. Kolčinas
 • 1941 m. lapkritis-gruodis: pirmo rango kapitonas S. Sapožnikovas
 • 1942 m. kovas – 1943 m. vasaris: pirmo rango kapitonas nuo 1942 m. gruodžio kontradmirolas M. Fiodorovas Федоров М.И.
 • 1943 m. vasaris-gegužė: kontradmirolas T. Novikovas Новиков Т.А.
 • 1941 m. gruodis – 1942 m. vasaris: kontradmirolas P. Traininas Трайнин П. А.
                                     
 • Volgos - Kaspijos karinė flotilė rus. Волжско - Каспийская военная флотилия - Raudonojo laivyno karinė flotilė Rusijos pilietinio karo metais. Sudaryta 1919
 • Astrachanės - Kaspijos karinė flotilė rus. Астрахано - Каспийская военная флотилия Raudonojo laivyno junginys Rusijos pilietinio karo metais. Sukurtas
 • Dniepro karinė flotilė rus. Днепровская военная флотилия TSRS Karinio jūrų laivyno upės laivų junginys flotilė veikęs Dniepre. Egzistavo tris laikotarpius