ⓘ Sukarintosios organizacijos ..

DOSAAF

DOSAAF, SDAALR – nuo 1951 iki 1991 m. veikusi tarybinė sukarinta masinė visuomeninė organizacija. DOSAAF organizacija turėjo savo įstatus, vėliavą ir emblemą.

Hirdas (organizacija)

Hirdas – sukarinta organizacija Vokietijos okupuotoje Norvegijoje, suorganizuota 1933 m. pagal vokiečių SA pavyzdį. Hirden buvo sukarintas Norvegijos fašistinės partijos Nasjonal Samling sparnas, taip pavadintas 1934 m. Iki tol vadintas norv. Spesialavdelingen Specialusis skyrius. Vėliau Hirdo dalis, jungusi suaugusius vyrus, vadinta Rikshirden Nacionalinis hirdas. Hirdu vadino ir dar kelis sukarintus Nasjonal Samling padalinius, tame tarpe vienijusius ir moteris bei vaikus. Vidkuno Kvislingo Vidkun Quisling vadovaujama Nasjonal Samling plačiai naudojo žodžius ir simbolius iš vikingų laikų ...

                                     

ⓘ Sukarintosios organizacijos

  • kariuomenės dalį. Visuotinai priimto sukarintos organizacijos apibrėžimo nėra, tad kas vadinama sukarinta organizacija labai priklauso nuo kalbančiojo pažiūrų
  • Hirden sukarinta organizacija Vokietijos okupuotoje Norvegijoje, suorganizuota 1933 m. pagal vokiečių SA pavyzdį. Hirden buvo sukarintas Norvegijos
  • tarybinė sukarinta masinė visuomeninė organizacija DOSAAF organizacija turėjo savo įstatus, vėliavą ir emblemą. Oficialiais organizacijos tikslais buvo
  • Juodmarškinių laipsniai sukarintosios Juodmarškinių organizacijos laipsniai. Juodmarškinių daliniai buvo Italijos kariuomenės dalis, o jų laipsniai
  • nuolatinis karinis dalinys, taip pat  policijos ar kitokios sukarintosios organizacijos dalinys: Šarvuočių rinktinė  Lietuvos kariuomenės karinis dalinys
  • kolonijose, buvo pusvelčiui prieinamos. SA buvo pirmoji nacių sukarinta organizacija kuri organizacijos nariams suteikinėjo pseudokarinius rangus. SA rangus vėliau
  • Geležinis vilkas  sukarinta organizacija vienijusi Lietuvos prezidento Antano Smetonos priešininkus, diktatūrinės valdžios ir Augustino Voldemaro šalininkus
  • karo veteranų sukarinta organizacija kovojusi su revoliuciniu judėjimu Vokietijoje. 1921 m. šturmmano laipsnį ėmė naudoti NSDAP sukarinta šaka SA. Vėliau
  • demokratinio parlamentarizmo ir partinės valstybės pasisakė sukarintos austrų nacionalistų organizacijos Heimwehr bei jauni krikščionių socialistų partijos
  • Bendroji SS vok. Allgemeine SS gausiausioji sukarintosios nacistinės Vokietijos organizacijos SS vok. Schutzstaffel apsaugos rinktinė šaka. Ją
                                     

Kolumbijos ginkluotosios revoliucinės pajėgos

Kolumbijos ginkluotosios revoliucinės pajėgos – Liaudies armija – Kolumbijos komunistinė revoliucinė partizaninė organizacija. Įkurta 1964 m. kaip Kolumbijos komunistų partijos karinis sparnas. Tai teroristinė organizacija, pasmerkta tarptautinės bendruomenės už žmonių grobimus, terorizmą, sprogdinimus, narkotikų prekybą. FARC turi ~16 tūkst. narių, kurie išsidėstę daugiausia kalnuose ir selvoje. Organizacija kovoja prieš Kolumbijos valdžią. Vikiteka