ⓘ Leibkompanija - Rusijos imperijos gvardijos dalinys, buvusi Leibgvardijos Preobraženskojės pulko grenadierių kuopa, kuriai padedant 1741 m. lapkričio 25 d. Rusi ..

                                     

ⓘ Leibkompanija

Leibkompanija - Rusijos imperijos gvardijos dalinys, buvusi Leibgvardijos Preobraženskojės pulko grenadierių kuopa, kuriai padedant 1741 m. lapkričio 25 d. Rusijoje buvo įvykdytas rūmų perversmas ir sostą užėmė imperatorė Jelizaveta Petrovna.

                                     

1. Istorija

1741 m. gruodžio 31 d. imperatorė Jelizaveta Petrovna išleido įsaką, kuriuo buvo įsteigta Leibkompanija.

Imperatorė tapo leibkompanijos kapitonu. Kuopos kapitonas poručikas gavo pilno generolo laipsnį, du poručikai - generolų leitenantų laipsnius, du paporučikiai - generolų majorų laipsnius, adjutantas - brigadininko laipsnį, praporščikas - pulkininko, aštuoni seržantai - papulkininkių, šeši viceseržantai - premjermajorų, papraporščikis ir kvartirmeisteris - sekundmajorų, dvylika kapralų - kapitonų, dvylika vicekapralų - kapitonų poručikų, o trys šimtai grenadierių - poručikų laipsnius.

Tiesioginė ir vienintelė leibkompanijos pareiga buvo saugoti imperatorę ir imperatoriškosios šeimos narius. Tiek Peterburge, tiek Maskvoje, tiek abiejų sostinių užmiesčio rūmuose imperatorę, o žygių metu - ir didįjį kunigaikštį su didžiąja kunigaikštiene visada saugojo leibkompaniečių komandos. Peterburge kasdien vidinę sargybą iš Leibkompanijos sudarydavo 1 seržantas, 1 kapralas, 10 kavalergardų ir 40 grenadierių su būgnininku ir fleitininku.

1749 m. leibkompanijai apgyvendinti buvo skirti Petro I Žiemos rūmai, vadinti "Senaisiais Žiemos rūmais". Šie rūmai buvo toje vietoje, kur dabar yra dabartinis Ermitažo teatras ir Leibgvardijos Preobraženskojės pulko 1-ojo bataliono kareivinės. Visos leibkompanijos išlaikymo išlaidos būdavo padengiamos iš dvaro kontoros lėšų. Karūnavimo ir kitų iškilmingų įvykių metu leibkompaniečiai vilkėdavo kavalergardų mundurus ir tarnavo rūmuose kaip kavalergardai.

                                     

2. Leibkompaniečių herbai

1742 m. buvo patvirtintas leibkompanijos herbo projektas: juodame lauke auksinė gegnė su trimis padegtomis granatomis, virš gegnės šonuose dvi auksinės penkiakampės žvaigždės, po gegne - dar viena tokia pati žvaigždė. Šis herbas įėjo į daugelį leibkompaniečių herbų kaip sudėtinė dešinioji pusė. Keliuose herbuose grafų Voroncovų ir Šuvalovų jis įėjo kaip skydo galva. Leibkompaniečių skydai turėjo uždėtą bajoro šalmą, pasuktą dešinėn, ant šalmo - Leibkompanijos grenadieriaus kepurė su raudona ir balta stručio plunksnomis. Abipus kepurės - du juodi erelio sparnai, ant kiekvieno sparno po tris sidabrines žvaigždutes. Bendras leibkompaniečių herbų devizas - "Už ištikimybę ir uolumą" rus. За верность и ревность.

Heraldistas A. Lakieras nurodė tik 55 leibkompaniečių herbus, įėjusius į 1797 m. "Bendrąjį herbyną" Общий гербовник дворянских родов Российской империи: Andrejevai Андреевы III, 121 ; Andrejevskiai Андреевские III, 137; Balašovai Балашовы II, 136; Barsukovai Барсуковы VI, 156; Bulatovai Булатовы III, 135; Burcovai Бурцовы III, 100; Volkovai Волковы ; Voronovai Вороновы III, 134; Gavrilovai Гавриловы I, 98; Goriunovai Горюновы I, 96; Grigorjevai Григорьевы III, 122; Dechtiariovai Дехтяревы I, 94; Jekimovai Екимовы III, 138; Žerdinai Жердины III, 119; Žuravliovai Журавлевы I, 90; Zavorujevai Заворуевы III, 140; Zotovai Зотовы I, 92; Zykinai Зыкины III, 139; Ignatjevai Игнатьевы I, 89; Kartavcovai Картавцовы VIII, 55; Kartašiovai Карташёвы I, 99; Kozlovai Козловы II, 137; Kuznecovai Кузнецовы III, 124; Laptevai Лаптевы III, 123; Lasunskiai Ласунские VIII, 29; Lukinai Лукины VIII, 117; Lučkovai Лучковы III, 133; Martjanovai Мартьяновы VII, 17; Maskinai Маскины III, 130; Masterovai Мастеровы III, 128; Michailovai Михайловы II, 140; Muravjovai Муравьёвы II, 138; Nečiajevai Нечаевы III, 141; Ochlestyševai Охлестышевы III, 116; Podrezovai Подрезовы III, 126; Rachmaninovai Рахманиновы IV, 134; Rusenovai Русеновы II, 139; Riabikovai Рябиковы I, 97; Savinai Савины III, 115; Simonovai Симоновы I, 95; Surinai Сурины I, 93; Trusovai Трусовы III, 118; Uvakinai Увакины III, 129; Ulučkinai Улучкины I, 91; Uchtomskiai Ухтомские III, 127; Chrapoviskiai Храповицкие II, 127; Černosvitovai Черносвитовы VIII, 70; Šalimovai Шалимовы III, 117; Šaminai Шамины III, 131; Šerapovai Шераповы III,132; Šurinovai Шуриновы III, 136. Pagal įvairius šaltinius parengtų herbų skaičius svyruoja nuo 200 iki 260. Gerokai didesnį tokių herbų skaičių patvirtina kelios vėlesnės publikacijos.

                                     

3. Leibkompanijos likimas

Jelizavetos valdymo laikais Lebkompanija naudojosi išskirtinėmis privilegijomis ir dėmesiu, tačiau jos nariai pasižymėjo beveik visišku disciplinos nebuvimu. 1762 m. kovo 21 d. imperatorius Petras III Leibkompaniją išformavo.

Jekaterina II, tapusi imperatore, didžiąją dalį atleistųjų leibkompaniečių priėmė į kavalergardų korpusą, o apie 80 leibkompaniečių gavo pensijas.