ⓘ CNIITočmaš, Centrinis Tiksliosios mašinų pramonės mokslinio tyrimo institutas – specializuotas mokslinio tyrimo institutas Klimovske. Institutas organizuotas 19 ..

                                     

ⓘ CNIITočmaš

CNIITočmaš, Centrinis Tiksliosios mašinų pramonės mokslinio tyrimo institutas – specializuotas mokslinio tyrimo institutas Klimovske.

Institutas organizuotas 1944 m. gegužės 17 d. TSRS Ginkluotės liaudies komisaro pasirašytu įsaku. Pirmasis instituto pavadinimas buvo Aviacijos šaulių ir patrankų ginkluotės mokslinio tyrimo institutas rus. Научно-исследовательский институт стрелково-пушечного вооружения авиации, НИИСПВА.

                                     

1. Pagrindinė veikla

Instituto paskirtis yra konstruoti ir gaminti įvairių tipų šaulių ginklus ir jų šaudmenis, kariškių ekipuotę, minosvaidžių ir artilerijos sistemas, optinius ir elektroninius prietaisus, sportinius ir medžioklinius šaudmenis, hermetišką šaulių ginklų gabenimo ir laikymo tarą, šaulių ginklų trenažierius imitatorius, taip pat vykdyti šaulių ginklų ir patrankų bandymus.

                                     

2. Institute sukurta ginkluotė

Begarsiai ginklai

 • 9 mm snaiperinis šautuvas VSS Vintorez šoviniai SP-5 ir SP-6;
 • 9 mm automatas AS Val šoviniai SP-5 ir SP-6;
 • 7.62 mm pistoletas PSS Vul šoviniai SP-4.

Povandeniniai šaulių ginklai

 • 4.5 mm pistoletas SPP-1M šoviniai SPS.
 • 5.66 mm automatas APS šoviniai MPS;
                                     

2.1. Institute sukurta ginkluotė Specialieji artimos kovos šaulių ginklai

 • 9 mm pistoletas kulkosvaidis SR-2M ankstesnis variantas – SR-2 Veresk šoviniai SP-10, SP-11;
 • 9 mm mažasis automatas SR-3M ankstesnis variantas – SR-3 Vichr šoviniai SP-5 ir SP-6.
 • 9 mm savitaisis pistoletas SR-1M šoviniai SP-10, SP-11;
                                     

2.2. Institute sukurta ginkluotė Povandeniniai šaulių ginklai

 • 4.5 mm pistoletas SPP-1M šoviniai SPS.
 • 5.66 mm automatas APS šoviniai MPS;
                                     

2.3. Institute sukurta ginkluotė Artilerijos ginklai

Rasti originalūs techniniai sprendimai, leidę sukurti velkamųjų ir savaeigių artilerijos sistemų "Nona" ir "Vena" šeimą, kurios ypatumai yra:

 • 120 mm kalibro sviedinių su gatavais kyšuliais galingumas atitinka 152–155 mm artilerijos sviedinių galingumą;
 • betūčiai šaudmenys ir vamzdžio prapūtimas neleidžia parako dujomis užteršti savaeigių vidų.
 • didelis šaudymo glaustumas;
 • patrankos, haubicos ir minosvaidžio savybių sujungimas;
 • pabūklai yra drūtgalinio užtaisymo sistemos su graižtviniais vamzdžiais, bet be išreikštos šovinio lizdo dalies;
 • graižtvų profilis leidžia šaudyti sviediniais su gatavais kyšuliais graižtvoms ir minomis tiek Rusijos, tiek užsienio šalių gamybos;
 • sviediniai ir šaunamieji užtaisai prieš šūvį sujungiami į unitarinį šaudmenį, kas užtikrina didelę šaudymo spartą;

Sukurti modeliai:

 • 120 mm savitaisis drūtgalinio užtaisymo minosvaidis Nona-M1.
 • 120 mm savaeigė haubica minosvaidis Vena ;
 • 120 mm savaeigė patranka minosvaidis Nona-SVK rus. НОНА-СВК;


                                     

2.4. Institute sukurta ginkluotė Civilinės paskirties gaminiai

 • Aerozolinis kompleksas "Žasmin", skirtas laikinam gyvūnų neutralizavimui. Jį sudaro įtaisas Udar M Удар М, kurio komplekte – piromechaniniai balionėliai BAMP-5 OS БАМП-5ОС).


                                     
 • kitaip dar NII - 44 НИИ - 44 Mokslinio tyrimi institutas Nr. 44 Dabar tai CNIITočmaš 1947 m. pastatyta užtvanka ant Petricos upės. 1951 m. Klimovske įsikūrė
 • pistoletui kulkosvaidžiui SR - 2 Veresk. Šovinys ir abu šie ginklai sukurti CNIITočmašo instituto rus. ЦНИИТочмаш Šovinys SP - 10 priimtas ginkluotėn 1996 m
 • patikimumo ir veiksnumo reikalavimų. Bandymai pasibaigus lūžus uoksui. Tačiau CNIITočmašas nutarė toliau kurti kulkosvaidį su dvigubu šovinių tiekimu. Buvo sukurta
 • Pečeneg Tipas kulkosvaidis Variantai Konstruktorius Šalis Rusija Sukurtas CNIItočmaš Gamintas Naudotas Naudotojai Kalibras, mm 7, 62 Šovinys, mm 7, 62x54R Šaudymo
 • povandeninis pistoletas Variantai SPP - 1M Konstruktorius Vladimiras Simonovas CNIITočmaš Šalis TSRS Sukurtas Gamintas nuo 1971 m., Tulos ginklų gamykla Rusija