ⓘ Karas ..

Karas

Karas – konfliktas tarp valstybių, tautų ir kt. etninių grupių, politinių grupių ar socialinių grupių, kuriame organizuotai naudojami ginklai ir fizinė jėga. Kariaujančios pusės paprastai užima tam tikrą teritoriją, kurią gali laimėti ar prarasti, be to, kiekviena pusė turi lyderį arba vadovaujančią organizaciją, kuri gali pasiduoti arba žlugti, taip užbaigiant karą. Karas dažniausiai susideda iš karinių kampanijų serijos, kuriose kovojama dėl suvereniteto, teritorijos, išteklių, religijos, ideologijos ar kitų prieštaravimų. Iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos kariaujančios šalys paprasta ...

Kombatantas

Kombatantas – asmuo, tiesiogiai ir teisėtai dalyvaujantis karo veiksmuose, valstybės ar kito ginkluoto konflikto subjekto, dalyvaujančio tarptautiniame ginkluotame konflikte, ginkluotųjų pajėgų narys. Kombatantais laikomi ir vaikai iki 15 m., tiesiogiai dalyvaujantys karo veiksmuose. Teisėti kombatantai yra asmenys, atitinkantys žemiau aprašytus kriterijus; patekę nelaisvėn jie tampa karo belaisviais, kuriuos gina atitinkamos tarptautinės teisės normos. Neteisėtais kombatantais laikomi asmenys, kurie nėra ginkluotųjų pajėgų nariai ar partizanai ir neturi teisės dalyvauti ginkluotame konfli ...

Manevrinis karas

Manevrinis karas – karo rūšis. Jam yra būdingi plataus masto manevriniai veiksmai, nestabili fronto linija, sparčiai kintanti padėtis jūroje, sausumoje bei ore. Jo pobūdį lemia: Politinių ir strateginių tikslų ryžtingumas, Kariuomenės pasirengimas vykdyti manevrinius veiksmus, Pajėgų mobilumas, Pakankamas veiksmingų naikinimo priemonių skaičius, Aprūpinimas, Komunikacijos, Fizinės geografinės karo veiksmų teatro sąlygos. Visi šie požymiai yra būdingi pradiniam Pirmajam pasauliniam karui, visam Antrajam pasauliniam karui, XX a. 2 pusės ir XXI a. pr. karams.

Mobilizacija

Mobilizacija – institucijų ir ūkio subjektų veiklos pertvarkymas, taip pat karo prievolininkų šaukimas į privalomąją karo tarnybą, kad būtų pasirengta šalies gynybai ir vykdyti tarptautinius įsipareigojimus. Mobilizacija skelbiama esant karo pavojui, prasidėjus karui, taip pat prireikus vykdyti tarptautinius įsipareigojimus. Mobilizacijos metu galima rekvizicija – privačių transporto priemonių automobilių, laivų ir kt., taip pat kito turto paėmimas panaudojimui karo reikalams.

Partizaninis karas

Partizaninis karas – karo veiksmai, kai su reguliaria kariuomene arba su valstybe ir nesantys oficialiai pripažintų ginkluotųjų pajėgų nariai, nors jų tarpe gali būti ir kariškių, bet paprastai veikiančių ne ginkluotųjų pajėgų daliniuose ar formuotėse. Partizaninės taktikos esmė – priešo naikinimas naudojant ne frontalias atakas, artilerijos ugnį ir pan., o pasalas, diversijas, propagandinę kovą. Po kovos veiksmų partizanų grupės slapstosi: miškuose, kalnuose ir kitokiose sunkiai prieinamose vietose miestuose ir kitokiose gyvenvietėse. Tokiu atveju partizanai, kai nevykdo kovinių operacijų ...

Pilietinis karas

Pilietinis karas – ilgalaikis karinis konfliktas tarp skirtingų tos pačios valstybės gyventojų grupių. Paprastai pilietiniame kare kariaujančios pusės siekia valdžios valstybėje, atsiskirti nuo valstybės ar neleisti to padaryti, bet galimas ir, pavyzdžiui, pilietinis karas tarp gyventojų grupių, kuriame vyriausybė lieka neutrali, kaip pavyzdžiui Libano pilietinis karas 1975-76 m. Pilietinių karų pavyzdžiai: Ispanijos pilietinis karas 1936–1939 m. Romos pilietiniai karai JAV pilietinis karas 1861–1865 tarp Šiaurinių ir atsiskyrusių Pietinių valstijų. Rusijos pilietinis karas 1918–1920 m.

Polina Žerebcova

Polina Žerebcova – rašytoja, dokumentinės prozos kūrėja, poetė. Ji yra "Žerebcovos Polinos dienoraščio" autorė. Ši knyga buvo išversta į kelias Europos Sąjungos kalbas. Suomija 2013 m. Polinai suteikė politinį prieglobstį. Rašytoja reiškiasi žmogaus teisių gynimo srityje. Ji pasisako už Boriso Stomachino išlaisvinimą. Rašytoja yra Rusijoje teikiamos A. Sacharovo premijos "Už žurnalistinę veiklą kaip sąžinės poelgį" finalininkė 2012. Polina parašė pranešimą apie karo nusikaltimus, vykdytus Čečėnijos Respublikos teritorijoje 1994–2004 metais. Polina gimė daugiatautėje šeimoje Čečėnijoje-Ingu ...

Pozicinis karas

Pozicinis karas arba apkasų karas – kariavimo forma, naudojant užimtas teritorijas, sudarytas iš daugybės apkasų, kuriuose kariai yra labai gerai apsaugoti nuo smulkių priešo apšaudymų ir gerai apsaugoti nuo artilerijos ugnies. Ko gero, žymiausias pozicinio karo pavyzdys yra Vakarų frontas Pirmajame pasauliniame kare. Pozicinis karas tapo aklavietės ir beprasmiškos kovos simboliu. Pozicinis karas vykdavo tuomet, kai naujos priešo apšaudymo technologijos nebuvo suderintos su panašia pažanga kariuomenės mobilume. Tokie technologiniai nesutapimai buvo priežastis varginančio karo, kuriame besi ...

                                     

ⓘ Karas

  • propagandinio karo partizaninio karo ir pan. Vikiteka Vikicitatos Puslapis Vikicitatose Karas Vikižodynas Laisvajame žodyne yra terminas karas Deaths in
  • 1918 - aisiais, kur karas buvo lemtingas faktorius. Karinius nuostolius padidino technologiniai ir pramoniniai pokyčiai bei užsitęsęs pozicinis karas Tai buvo
  • Antrasis pasaulinis karas didžiausias karas žmonijos istorijoje, trukęs nuo 1939 iki 1945 m. Karo pradžia Europoje paprastai laikoma 1939 m. rugsėjo
  • Trisdešimtmetis karas vyko 1618 1648 m. ir buvo tiek religinis karas tiek klasikinis valstybių konfliktas dėl hegemonijos ir jėgų pusiausvyros tarp Europos
  • Rusijos Japonijos karas 1904 1905 m. vykęs Japonijos ir Rusijos karas dėl Mandžiūrijos ir Korėjos kontrolės. Karas prasidėjo japonų antpuoliu prieš Port
  • JAV pilietinis karas 1861 1865 metais Jungtinėse Amerikos Valstijose vykęs pilietinis karas tarp pietinės dalies Konfederacijos siekusios atsiskirti
  • intervencija bei 47 - ųjų metų karu JAV jis žinomas kaip Meksikos karas Karas kilo dėl teritorinių ginčų tarp JAV ir Meksikos po to, kai JAV 1845
  • Antrojo pasaulinio karo Rytų kampanija, Rytų frontas, TSRS - Vokietijos karas karinė kampanija Antrojo pasaulinio karo Rytų Europos karo subteatre centrinėje
  • Šiaurės karas įvyko tarp Rusijos, Danijos - Norvegijos ir Saksonijos - Abiejų Tautų Respublikos unijos koalicijos nuo 1715 m. prie jos prisijungė Prūsija
                                     

Nekombatantas

Nekombatantas – civilis, nedalyvaujantis karo veiksmuose. Nekombatantais taip pat laikomi: karo medikai bei karo kapelionai – dėl savo funkcijų, nors jie ir yra ginkluotųjų pajėgų nariai. sužeisti, sergantys kariai, numuštų lėktuvų įgulų nariai ir kitaip iš karo veiksmų iškritę kariškiai hors de combat. Nekombatantams nepriskiriami neteisėti kombatantai.